2018/2019

Plán súťaží v šk. roku 2018/2019

Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží sa nachádza na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Terminovnik-POPS.alej

MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 23/2017 o súťažiach s platnosťou od 1.6.2017. https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Smernica.alej

Plán súťaží v jednotlivých predmetových komisiách nájdete TU