Program SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ

Naša škola realizuje program SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ, ktorý je financovaný z Plánu obnovy MŠVVaŠ SR

Program slúži pre potreby upevňovania učiva a získaných poznatkov žiakmi školy – na doučovanie.