REALIZÁCIA PROJEKTOV

Švajčiarsko-slovenský projekt „Podporme remeslá“

Program celoživotného vzdelávania:

 

Veda má budúcnosť

  •  Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu (2014/2015)

 

ESF projekty

  • Rozvoj a podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov chemických odborných predmetov pôsobiacich v oblasti sekundárneho vzdelávania
  • Centrum odborného vzdelávania a informácií ako základ prispôsobovaniu vzdelávania požiadavkám trhu práce

 

Credchem

Enviroprojekty

  • Model mestskej čistiarne odpadových vôd
  • Po stopách Dunaja
  • Ekomanažér

 

ERASMUS +   Európska chemická prax

Globálny chemický experiment

Školy pre budúcnosť

Modrý oblak

Kid´s Lab – Hókus-Pókus

Môj svet – moje práva

UNICEF