MOBILITY A PARTNERSTVÁ

V rámci medzinárodného projektu CREDCHEM bola SOŠ chemická úspešná v príprave programu celoživotného vzdelávania:

 

1.) Leonardo da Vinci – Mobility:

Žiaci spolu s pedagógmi absolvujú 3-týždňové stáže v zahraničných školách, v období od septembra 2011 do novembra 2011, kde si precvičia svoje vedomosti a zručnosti v chemickom laboratóriu pomocou vypracovaných vzdelávacích jednotiek v rámci projektu CREDCHEM:

  • Padova (Taliansko)
  • Praha
  • Pardubice
  • Valašské Meziřičí

Informácie o projekte

 

2.) Leonardo da Vinci – Partnerstvo:

Aj v tomto programe získala škola grant, pomocou ktorého žiaci absolvujú 2-týždňové stáže v krajinách:

  • Nemecko
  • Poľsko
  • Maďarsko
  • Taliansko
  • Česká republika
  • Bulharsko

Informácie o projekte