LEONARDO DA VINCI – Partnerstvá

Informácie o projekte

Názov (nemecký): „Erprobung des Ansatzes des von der GD Bildung und Kultur geförderten Projekts zur Entwicklung von ECVET „CREDCHEM“ in der Arbeitspraxis chemiebezogener Bildungseinrichtungen“

Názov (anglický): „Testing of the approach of the project to develop ECVET, „CREDCHEM“ (funded by the DG education and culture), in the work practice of chemistry-related educational institutions“

Koordinátorom projektu, ktorý vznikol v rámci program celoživotného vzdelávania, Partnerstvá Leonardo da Vinci je organizácia Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH v Drážďanoch.

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť partnerstvo medzi organizáciami, ktoré boli spojené spoločnou iniciatívou projektov Nat-Koop (Leonardo da Vinci – Partnerstvá) a CREDCHEM (Projekt GR pre vzdelávanie a kultúru pre testovanie ECVET) a zriadiť cezhraničnú vzdelávaciu sieť pre chemické odvetvie CREDCHEM Network. V rámci projektu CREDCHEM boli vytvorené vzdelávacie jednotky, ktoré zahŕňajú 8 základných oblastí praktického vzdelávania v oblasti chémie (z toho 2 jednotky aj v oblasti biológie).

Prínos projektu

Počas stáže získajú žiaci nové praktické odborné zručnosti, poznatky o práci v chemickom laboratóriu inej európskej krajiny, overia si svoje vedomosti a zručnosti v odlišnom pracovnom prostredí, spoznajú kultúrne a regionálne zvyky krajiny, nadobudnú praktické skúsenosti v používaní anglického jazyka v odbornej komunikácii.

 Partneri projektu

Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH koordinátor projektu

 

Instituto Tecnico Statale per Attivitá Sociali „Pietro Scalcerle“ Padova

 

Stredná odborná škola chemická Bratislava

  • Vlčie hrdlo 50
  • 821 07 Bratislava
  • Slovenská republika
  • www.sosch.sk

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou

 

Zespół Szkół Chemicznych, Bydgoszcz

 

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest