Oznam pre žiakov ubytovaných v Internáte pri SOŠ chemickej

Informácie pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2022/2023

Nástup ubytovaných žiakov SOŠ chemickej v ubytovacom zariadení je dňa 04. 09. 2021 od 14.30 hod.

Každý ubytovaný žiak bude mať k dispozícii:

 • posteľné prádlo,
 • vankúš a paplón,
 • v každej bunke je samostatné sociálne zariadenie so sprchou, bunka predstavuje 2 dvojposteľové izby,
 • spoločná kuchynka pozostáva z vybavenej kuchynskej linky, mikrovlnnej rúry, 2 chladničiek a šporáku,
 • na chodbe sa nachádza spoločná študovňa,
 •  pripojenie na internet,

Adresa školy: SOŠ chemická,  Vlčie hrdlo 50, 821 07  Bratislava

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE UBYTOVANÝCH  ŽIAKOV  V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

 • Nástup žiakov do internátu je 04. 09. 2022  od 14.30 do 20.00 hod.
 • Po príchode sa žiaci hlásia u vychovávateľov na prvom poschodí internátu, ktorí ich usmernia v procese ubytovania.
 • Pri nástupe je potrebné predložiť: občiansky preukaz a 2 ks fotografií 3 x 3,5 cm.
 • Pri nástupe do internátu budú žiaci poučení o vnútornom poriadku internátu, režime dňa, platných bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v internáte.
 • Dôležité je priniesť si vhodnú obuv na prezúvanie, osobné a hygienické potreby.
 • Cenné veci a väčšie sumy peňazí si žiaci môžu priniesť len na vlastnú zodpovednosť,
 • Ďalšie administratívne a organizačné záležitosti budú prezentované na stretnutí rodičov a ubytovaných žiakov dňa 04. 09. 2022 o 16.00 hod. v priestoroch internátu.