Oznam pre žiakov ubytovaných v Internáte pri SOŠ chemickej

Informácie pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2023/2024

Nástup ubytovaných žiakov SOŠ chemickej v ubytovacom zariadení je dňa 03. 09. 2021 od 15.00 hod.

Každý ubytovaný žiak bude mať k dispozícii:

 • posteľné prádlo,
 • vankúš a paplón,
 • v každej bunke je samostatné sociálne zariadenie so sprchou, bunka predstavuje 2 dvojposteľové izby,
 • spoločná kuchynka pozostáva z vybavenej kuchynskej linky, mikrovlnnej rúry, 2 chladničiek a šporáku,
 • na chodbe sa nachádza spoločná študovňa,
 •  pripojenie na internet,

Adresa školy: SOŠ chemická,  Vlčie hrdlo 50, 821 07  Bratislava

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE UBYTOVANÝCH  ŽIAKOV  V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

  • Nástup žiakov do internátu je 03. 09. 2023  od 15.00 do 20.00 hod.
  • Po príchode sa žiaci hlásia u vychovávateľov na prvom poschodí internátu, ktorí ich usmernia v procese ubytovania.
  • Pri nástupe je potrebné predložiť: občiansky preukaz a 2 ks fotografií 3 x 3,5 cm.
  • Pri nástupe do internátu budú žiaci poučení o vnútornom poriadku internátu, režime dňa, platných bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v internáte.
  • Dôležité je priniesť si vhodnú obuv na prezúvanie, osobné a hygienické potreby.
  • Cenné veci a väčšie sumy peňazí si žiaci môžu priniesť len na vlastnú zodpovednosť,
  • Ďalšie administratívne a organizačné záležitosti budú prezentované na stretnutí rodičov a ubytovaných žiakov dňa 03. 09. 2023 o 16.00 hod. v priestoroch internátu. Žiaci dostanú rozhodnutia o prijatí a predpis platieb na daný šk. rok.