Ponuka študijných odborov

Ak Vás zaujíma chémia, farmaceutické vedy, biotechnológia alebo kozmetika môžete študovať niektorý z týchto odborov:

Záujemcom o štúdium ekonomických odborov so zameraním na chemický priemysel ponúkame nový 5-ročný študijný odbor v anglickom jazyku:

Ak by ste chceli študovať odbor zameraný na prírodné a technické vedy alebo ekonomické vedy, ktorý Vás pripraví na štúdium na univerzitách, ponúkame 4-ročný študijný odbor Vám:

Stiahnite si brožúrku s charakteristikou odborov a ponukou aktivít pre žiakov základných škôl v školskom roku 2011/2012.

Brožúra (pdf)

Prehľad ďalších odborov, v ktorých poskytujeme možnosť štúdia:

  • 2848 6 Chemická informatika
  • 2841 6 Technológia ochrany a tvorby životného prostredia
  • 2849 6 Kontrolné analytické metódy
  • 2885 6 Chemická výroba
  • 3917 6 Technické a informatické služby