Stredoškolská odborná činnosť – celoštátne kolo (2016)

Z krajského kola SOČ za bratislavský kraj postúpili na základe umiestnenia na 1. mieste žiaci Dominik Juračka a Marián Pevný do celoštátneho kola, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 28. 04. 2016. Naše vedecké duo sa umiestnilo v kategórii Chémia a potravinárstvo na 1. mieste. Za najlepší pírodovedný projekt získali naviac aj Cenu dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského za najlepší prírodovedný projekt.

Autori: Dominik Juračka, Marián Pevný, pedagogický konzultant: Ing. Zoltán Krascsenits

Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.

Stredoškolská odborná činnosť – celoštátne kolo (2015)

Celoštátne kolo SOČ sa konalo v Piešťanoch na Hotelovej akadémii L. Wintera

Našu školu reprezentovali tímy:

 • Autor: Marián Pevný – žiak I. B triedy, pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
 • Téma: Inovácia tenkovrstvovej chromatografickej metódy na stanovenie kryptofixu 2.2.2 v rádiofarmaku 18 F-FDG

Umiestnenie: 2. miesto v kategórii chémia a potravinárstvo

 • Autor: Daniel Krchňák, Erik Szabó žiaci II.A triedy, pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
 • Téma: Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie 

Umiestnenie: 2. miesto v kategórii zdravotníctvo a farmácia

Stredoškolská odborná činnosť – krajské kolo

Výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti žiakov SOŠCH

 • Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo: v Bratislave  dňa:           31. marca 2015
 • Počet žiakov zúčastnených na SOČ za SOŠCH:                  5 žiakov

 

PRÁCA č. 1 

 • Autorky: Labudová Veronika, Adamkovičová Katarína – žiačky IV. A triedy; pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
 • Téma: Vývoj a testovanie enzýmovej metódy na rýchle a jednoduché stanovenie glyfozátu v životnom prostredí – 3. MIESTO 

 

PRÁCA č. 2

 • Autor: Marián Pevný – žiak I. B triedy, pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
 • Téma: Inovácia tenkovrstvovej chromatografickej metódy na stanovenie kryptofixu 2.2.2 Rádiofarmaku 18 F-FDG – 1. MIESTO (postupuje do celorepublikového kola)

 

PRÁCA č. 3

 • Autor: Daniel Krchňák, Erik Szabó, žiaci II.A triedy, pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
 • Téma: Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie – 1. MIESTO (postupuje do celorepublikového kola)

 

PRÁCA č. 4

 • Autor: Denisa Horváthová žačka II. B, pedagogický konzultant: Mikuláš Bartal
 • Téma: Skúmanie sorbcie a desorbcie medi v banských odpadoch. Práca bola ocenená mimoriadnou cenou poroty za riešenie závažného environmentálneho problému

 

GRATULUJEME a všetkým postupujúcim do celoštátneho kola prajeme mnoho úspechov!

Republikové kolo SOČ sa uskutoční v Piešťanoch dňa 21. 04. 2015.