Veda má budúcnosť

Veda má budúcnosť

Záverečná konferencia

Dňa 4. 6. 2015 sa uskutočnila záverečná konferencia na pôde Slovenskej akadémie vied, ktorej sa zúčastnili zástupcovia z piatich bratislavských škôl zapojených v programe Veda má budúcnosť.

Hlavnou náplňou konferencie bola prezentácia študentských projektov na podporu vedy. Študenti predstavili celkom päť projektov na podporu vedy pred porotou tvorenou zástupcami spoločností BayerSlovenskej akadémie vied a organizácie AISIS.

Porota následne zhodnotila predložené návrhy a rozdelila odmenu vo výške 1.000 eur pre najzaujímavejšie návrhy. Vzhľadom k vysokej úrovni predstavených príspevkov sa nakoniec porota rozhodla ohodnotiť všetkých päť predstavených projektov.

Umiestnenie

  1. miesto Súkromná stredná odborná škola veterinárna,
  2. miesto Stredná odborná škola chemická,
  3. miesto Gymnázium L. Sáru.

Tím z Gymnázia Ladislava Sáru navyše dostal cenu verejnosti 200 eur.

 

Pozrite tiež

 

Online hlasovanie v súťaži: Veda má budúcnosť

Názov projektu:

Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu

Podporiť nás môžete 1 hlasom (ak nie ste prihlásení na FB) alebo 2 hlasmi (pre tých, ktorí sú na FB) a  cez FB je možné tiež projekt odporúčať a tak budeme mať širšie zázemie pre hlasovanie ????

Predchádzajúce 2 ročníky súťaže vyhrali tímy z našej školy.

Vyhrať možno 1.-3. miesto a extra výhru za ONLINE hlasovanie.

Výhra znamená prostriedky na realizáciu projektu, ktorý je teraz len vo fáze nápadu a propaguje vedecké riešenie problému. ĎAKUJEME.

Anotácia projektu:

  • Rakovina hrubého čreva a konečníka je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim rakovinovým ochorením na svete. Cieľom projektu je vyvinúť a otestovať neinvazívnu metódu na diagnostiku kolorektálneho karcinómu. Ide o stanovenie metabolitu 5-hydroxy-L-tryptofánu v moči metódou HPLC po predchádzajúcej deproteinácii, adsorpcii vody alebo predkoncentrácii technikami SPE (Solid Phase Extraction) a MIP (Molecularly Imprinted Polymer) SPE.

 

Riešitelia projektu:

  • Dominika Dudášová, Dominik Juračka, Denisa Lukáčová, Gyöngyi Posztósová

 

Vedúci projektu:

  • Ing. Zoltán Krascsenits