Vyššie odborné vzdelávanie – Procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel

SOŠ chemická otvorila od 01. 09. 2018 v rámci vyššieho odborného vzdelávania nový študijný odbor 2846 Q – procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel