WORKSHOP pre učiteľov chémie a výchovných poradcov zo ZŠ

WORKSHOP pre učiteľov chémie a výchovných poradcov zo ZŠ

Vážení kolegovia, učitelia chémie na základných školách,

dovoľujeme si Vás pozvať na Workshop pre učiteľov chémie a výchovných poradcov zo základných škôl.

Workshop sa uskutoční v stredu 26. októbra 2016 v čase od 13:00 do 15:00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy chemickej na Vlčom hrdle 50, v Bratislave:

  1. Radi Vám poskytneme zaujímavé informácie o trendoch v odbornom vzdelávaní v chémii, duálnom vzdelávaní v oblasti gumárskej a plastikárskej výroby.
  2. Dozviete sa o zaujímavých projektoch v oblasti chémie a prírodných vied, ktoré realizuje SOŠ chemická, o podpore prírodovedného vzdelávania talentovaných žiakov, ktorú realizuje spoločnosť SLOVNAFT, a. s.
  3. Získate informácie o novom ročníku Chemickej olympiády v kategórii D.

 

V minulom roku organizovala Stredná odborná škola chemická zaujímavé aktivity pre učiteľov a žiakov ZŠ – Prípravu na chemickú olympiádu, Projekt KRIMICHÉMIA, Chémiu podľa Poirota, Farebnú cestu časom (pigmenty) a mnohé ďalšie.

Radi by sme pokračovali v tradícii, aby sme prostredníctvom týchto aktivít pomohli žiakom odhaliť tajomstvá chémie.

V školskom roku 2016/2017 sa opäť môžete tešiť na obľúbené aktivity ako aj cvičenia s novými témami.

Na aktivity, ktoré Vás zaujali, sa môžete prihlásiť na konkrétny dátum priamo na workshope.

Prihlásiť sa môžete emailom alebo telefonicky na číslach uvedených na našej webovej stránke do 25. októbra 2016.

Prosíme Vás o potvrdenie prihlásenia.

Tešíme sa na Vašu účasť a budúcu zaujímavú spoluprácu.

PRIHLÁŠKA workshop

PROGRAM workshop

Ako nás nájdete – MAPA