skola-skuska-foto
IMG_1068
IMG_0997
obrazok_homepage_1
IMG_4482
DSCF7439
IMG_20151112_105020
konfera
spojenie 8
15025483_1285047868194778_3023316630588840657_o
16466015_1373904049309159_1975706445_o
16465891_1373904045975826_212636410_o
16522364_1373904055975825_76809554_o
DSCF8286 (2)
IMG_1147

3. Deň otvorených dverí na SOŠ chemickej už 24. januára 2019...

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole v šk. roku 2019/2020, že 3. deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 24. januára 2019 (štvrtok) v čase od 09.00 - 14,30 hod. Pripravili sme pre Vás zaujímavé chvíle pri pokusoch v chemických laboratóriách a odborných učebniach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Školské vzdelávacie programy - informácie
Oznamujeme širokej verejnosti, že informácie ohľadne štúdia ako aj všetky školské vzdelávacie programy poskytujeme na sekretariáte školy.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava organizuje s podporou Bratislavského samosprávneho kraja dňa 17. októbra 2018 workshop pre učiteľov chémie a výchovných poradcov na základných školách v spolupráci so spoločnosťami SLOVNAFT, a.s., BASF, a.s., Chemolak, a.s., Krajskou komisiou Chemickej olympiády

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 31. 10. - 02. 11. 2018 (streda, piatok), začiatok vyučovania: 05. 11. 2018 - pondelok
vianočné: 23. 12. 2018 - 07. 01. 2019, začiatok vyučovania: 08. 01. 2019 - utorok
polročné: 01. 02. 2019 (piatok), začiatok vyučovania: 04. 02. 2019 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 25. 02. - 01. 03. 2019 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 18. 04. - 23. 04. 2019, začiatok vyučovania: . 24. 04. 2019 - streda
letné 01. 07. - 31. 08. 2019, začiatok šk. roku: 02. 09. 2019 (pondelok)

PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s. VIAC INFORMÁCIÍ

Milí žiaci ZŠ,
v novom školskom roku 2017/2018 (od 01. 09. 2017) Vám ponúkame možnosť študovať v novom študijnom odbore 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby.
Štúdium v tomto odbore Vám ponúka uplatnenie a garanciu zamestnania spoločnosti BOGE Elastmetall, Slovensko, a. s., ako aj u iných zamestnávateľov gumárskeho a plastikárskeho priemyslu. Odbor končí maturitnou skúškou a výučným listom.
Benefity štúdia:
- bezplatné ubytovanie
- strava
- doprava
- poberanie prospechového a motivačného štipendia počas celého štúdia
- priateľské prostredie.
Viac informácií získate pri osobných konzultáciách, mailom, alebo telefonicky, príp. na dni otvorených dverí (09. februára 2017).

V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v olympiádach a súťažiach. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov v ďalších postupových kolách. Prehľad úspechov nájdete TU

V predchádzajúcom školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v medzinárodných aj národných súťažiach. Ohlasy na ich práce na celosvetových konferenciách boli vysoko pozitívne. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky na súťažiach, vedeckých konferenciách, Festivaloch vedy a techniky a ďalších podujatiach boli oceňovaní: prezidentom Slovenskej republiky - p. Andrejom Kiskom, odborníkmi z vedeckej, pedagogickej a odbornej verejnosti.
Prehľad úspechov nájdete TU

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

 • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

 • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

 • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

Technické lýceum

 • ID: 1096

Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

 • 19okt 2018
  Krajské kolo súťaže FESTIVAL VEDY A TECHNIKY

  Dňa 19.10.2018 sa traja naši žiaci zúčastnili krajského kola súťaže Festival vedy a techniky.
  Súťažili s projektami:
  „Vplyv kyseliny močovej na endoteliálnu výstelku ciev in vitro u potkanov“ Čítaj VIAC…

 • 05okt 2018
  Deň župných škôl – PEZINOK

  Maratón Dní župných škôl pokračoval v Pezinku, kde rovnako ako v Bratislavskom nákupnom centre AVION nechýbala ani dobrá nálada ani množstvo návštevníkov. Výborná organizácia, aj občerstvenie 🙂

 • 28sep 2018
  Dni župných škôl

  Ako škola v pôsobnosti Bratislavskej župy sme sa zúčastnili prezentácie spolu s ostatnými odbornými školami v bratislavskom nákupno-zábavnom centre AVION. V našom informačnom stánku Čítaj VIAC…

 • 11apr 2018
  Olympiáda ľudských práv

  Odvtedy ako sa Matúšovi Mlynárovi z I. B podarilo umiestniť v krajskom kole Olympiády ľudských práv na 6. postupovom mieste Čítaj VIAC…

 • 21mar 2018
  Biologická Olympiáda

  Dňa 21. marca 2018, sa študent I.B Matúš Mlynár zúčastnil krajského kola Čítaj VIAC…

 • 07mar 2018
  Súťaž mladých onkológov

  Dňa 7. marca 2018, sa študent našej školy, Matúš Mlynár zúčastnil konferencie mladých vedcov v Martine Čítaj VIAC…

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor CHEMIK - OPERÁTOR

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Mgr. Ing. Silvia Loffayová
Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
 • 02/4055 8927
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
 • 02/4055 4396
Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
 • 02/4055 8933
Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
 • 02/4055 4254