foto 5
foto 25 2019
obrazok_homepage_1
DSCF7439
IMG_20151112_105020
foto 3 2019
IMG_1153
foto 33 2019
IMG_1147

NOVÉ!! VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
zo dňa 22. 06. 2021 - 2. kolo
NÁJDETE TU

zo dňa 12. 05. 2021
Zoznam uchádzačov pre študijný odbor 3918 M 03 bilingválne technické lýceum, ktorí splnili kritériá na prijatie na štúdium v SOŠCH po 1. kole a 2. termíne - zo dňa 12. 05. 2021
NÁJDETE TU

zo dňa: 10. 05. 2021
Zoznam uchádzačov pre všetky študijné odbory, ktorí splnili kritéria na prijatie na štúdium v SOŠCH po 1. kole a 2. termíne - zo dňa 10. 05. 2021
NÁJDETE TU

zo dňa 05. 05. 2021
Zoznam uchádzačov pre študijný odbor 3918 M 03 bilingválne technické lýceum, ktorí splnili kritériá na prijatie na štúdium v SOŠCH po 1. kole a 1. termíne - zo dňa 05. 05. 2021
NÁJDETE TU

zo dňa: 03. 05. 2021
Zoznam uchádzačov pre všetky študijné odbory, ktorí splnili kritériá na prijatie na štúdium v SOŠCH po 1. kole a 1. termíne - zo dňa 03. 05. 2021
NÁJDETE TU

NOVÉ!!
INFORMÁCIE - NÁSTUP DO 1. ROČNÍKA
Oznamujeme zákonným zástupcom prijatých žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022, že všetky vstupné informácie (záujem o ubytovanie na internáte, voľba cudzích jazykov, predmetov ETV/NBV, oslobodenie od TSV, atď) budú zasielané školou po 20. 05. 2021, najneskôr do 30. 05. 2021 správou cez EDUPAGE dieťaťa, resp. mailom. Ďakujeme za pochopenie.

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium - 2. kolo (22. 06. 2021)

Kritériá prijímacieho konania na prijatie uchádzača o štúdium študijný odbor
3918 M 03
NÁJDETE TU
Kritériá prijímacieho konania na prijatie uchádzača o štúdium pre študijné odbory
2847 M 00 technológia kozmetiky a chemických liečiv,
2860 K 00 chemik operátor
NÁJDETE TU

NOVÉ!!
INFORMÁCIE pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2021/2022 na SOŠ chemickej, BRATISLAVA

Kritériá prijímacieho konania na prijatie uchádzača o štúdium pre VŠETKY študijné odbory:
NÁJDETE TU

INFORMÁCIE pre uchádzačov o štúdium na SOŠ chemickej, BRATISLAVA

ZÁKLADNÉ IFNORMÁCIE
Odbory denného 4-ročného štúdia pre žiakov 9. ročníka otvárané v školskom roku 2021/2022
- 2840 M biotechnológia a farmakológia
- 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
- 2860 K chemik operátor
- 3918 M technické lýceum
TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. termín: 3. máj - podľa potreby aj 4. máj
2. termín: 10. máj - podľa potreby aj 11. máj

Odbory denného 5-ročného štúdia pre žiakov 8. a 9. ročníka
- 3918 M 03 technické lýceum - bilingválne štúdium
TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. termín: 5. máj, podľa potreby 6. alebo 7. máj
2. termín: 12. máj, podľa potreby 13. alebo 14. máj

Odbory vyššie odborné vzdelávanie (pomaturitné štúdium) pre absolventov SOŠ a ďalších záujemcov:
- 2839 Q Manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!
Uchádzač o štúdium na našej škole MÁ MOŽNOSŤ podať si až 4 prihlášky na školu.
- 2 prihlášky na 4-ročné denné štúdium do prijímacieho konania v 1. aj v 2. termíne 1. kola
- 2 prihlášky na 5 -ročné denné štúdium do prijímacieho konania na bilingválne štúdium v 1. aj
2. termíne 1. kola.
Využite stále aktuálne DOD online - každý štvrtok o 17.00 hod. - viď v ďalšej správe na stránke.

INFORMÁCIE pre záujemcov o prípravné kurzy na prijímacie skúšky na štúdium na SOŠ chemickej, BRATISLAVA

Pre uchádzačov o štúdium v odboroch denného 4-ročného štúdia:
- 2840 M biotechnológia a farmakológia
- 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
- 2860 K chemik operátor
- 3918 M technické lýceum
sa budú konať prípravné kurzy na prijímacie konanie z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra. Termíny prípravy sú uvedené v tabuľke. Záujemcom budú zaslané ďalšie informácie prostredníctvom mailu.
Odkaz na link: https://forms.gle/JP4qhmWFS3xNkL6x5

Pre uchádzačov o štúdium v odbore denného 5-ročného štúdia pre žiakov 8. a 9. ročníka
- 3918 M 03 TECHNICKÉ LÝCEUM - BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM sa budú konať prípravné kurzy na prijímacie konanie v termínoch uvedených v hornej časti tabuľky.
Odkaz na link: https://forms.gle/Tf87dXCXPUkxFTJi8

Využite stále aktuálne DOD online - každý štvrtok o 17.00 hod. - viď v ďalšej správe na stránke.
Tešíme sa na Vašu účasť.

INFORMÁCIE pre záujemcov o prípravné kurzy na prijímacie skúšky na štúdium na SOŠ chemickej, BRATISLAVA

Pre uchádzačov o štúdium v odboroch denného 4-ročného štúdia:
- 2840 M biotechnológia a farmakológia
- 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
- 2860 K chemik operátor
- 3918 M technické lýceum
sa budú konať prípravné kurzy na prijímacie konanie od 15. marca 2021 z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra. Termíny a spôsob prípravy zverejníme na stránke školy po 9. marci 2021.

Kritériá prijímacieho konania pre uvedené študijné odbory zvererníme na stránke školy podľa platnej legislatívy - najneskôr však 31. 03. 2021

Pre uchádzačov o štúdium v odbore denného 5-ročného štúdia pre žiakov 8. a 9. ročníka
- 3918 M 03 TECHNICKÉ LÝCEUM - BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
sa budú konať prípravné kurzy na prijímacie konanie od 15. februára 2021. Termíny a spôsob prípravy zverejníme na stránke školy po 5. februári 2021.

Kritériá prijímacieho konania pre uvedený študijný odbor zverejníme 01. 02. 2021.

Využite stále aktuálne DOD online - každý štvrtok o 17.00 hod. - viď v ďalšej správe na stránke.

Milí uchádzači o štúdium na SOŠ chemickej
tento rok sme si pre Vás pripravili dni otvorených dverí ONLINE. Nebudete musieť cestovať a školu Vám predstavíme virtuálne. Jediné čo potrebujete je kliknúť na nižšie uvedený odkaz
Odkaz na prihlásenie https://us02web.zoom.us/j/83463354619

Program ONLINE DOD:
- Prečo študovať na SOŠ CHEMICKEJ?
- Možnosti štúdia
- ERASMUS+, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity
- Virtuálna prehliadka školy
- Diskusia

Termíny:
- 11. 03. 2021
- 18. 03. 2021

Využite poslednú možnosť priameho kontaktu s našou školou ešte pred prijímacím konaním.

Tešíme sa na Vás!

POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY NA ÚČELY DAŇOVÉHO BONUSU a RODINNÝCH PRÍDAVKOV

pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka je možné stiahnuť na stránke: www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk po zadaní rodného čísla dieťaťa do systému, alebo kliknite TU

Nie je potrebné čakať na vydanie potvrdenia zo strany školy, nakoľko sa dáta pre vydanie potvrdenia čerpaju z rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR.

Žiaci 1. ročníka si potvrdenia prevezmú 02. 09. 2020 od triednych učiteľov.

INFORMÁCIE k šk. roku 2020/2021 - doplnené

Na základe manuálu vypracovaného MŠVVaŠ SR prosíme zákonných zástupcov žiakov školy (vrátane žiakov 1. ročníka) a plnoletých žiakov, aby pri nástupe do školy odovzdali vyplnené dokumenty:

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, NA STIAHNUTIE

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti NA STIAHNUTIE

Dokumenty nájdete na stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk TU alebo TU

V prípade, že žiak nastupuje aj do ubytovacieho zariadenia školy v internáte v zmysle pokynov dňa 01. 09. 2020, odovzdá tieto aj v ubytovacom zariadení, prípadne kópie uvedených dokumentov.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

BTC FAR

BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   TL

   TECHNICKÉ LÝCEUM

   Študijný odbor technické lýceum je vhodný pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
   Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.
   Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru je pripravený zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe, v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     NOVINKY

     Pridaj sa ku Kriminálke základných škôl a bojuj proti zločinu! Využi svoju najmocnejšiu zbraň – vedomosti z chémie!
     Projekt Krimichémia organizujeme od roku 2009 v úzkej spolupráci s akciovou spoločnosťou Slovnaft pre žiakov základných škôl, ktorí odhaľujú v rámci kriminálnej zápletky "páchateľa", na základe vyhodnotenia stôp, voľby správnej analytickej metódy, spracovania vzoriek a správneho vyhodnotenia nameraných výsledkov.
     Staňte sa aj Vy detektívmi a okrem zábavy získajte aj skvelé ceny. Do súťaže sa môžete prihlásiť na: domotorova@sosch.sk
     VIAC informácií nájdete TU

     V školskom roku 2021/2022 otvárame študijný odbor 3918 M Technické lýceum - bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Štúdium je vhodné pre: žiakov/čky 8. ročníka žiakov/čky 9. ročníka. Znalosť anglického jazyka nie je podmienkou. O možnosti prípravných kurzov na prijímacie skúšky sa dočítate na hlavnej stránke školy. Využite možnosť získať odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti prostredníctvom našich vzdelávacích programov, zahraničných stáží (Taliansko, Česká republika, Španielsko, Nórsko, Cyprus...) a množstva projektových aktivít počas štúdia.
     Matúš Mlynár a Alexandra Rigoová z 2.B postupujú na ESI do Abú Dhabí do SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTOV s projektom Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro. Laura Nižníková postupuje do Sofie do Bulharska na EUCYS s prácou Vývoj a aplikacia analytickej metódy na stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach. Srdečne gratulujeme
     Vážení rodičía a zákonní zástupcovia žiakov, triedne aktívy sa až do odvolania z dôvodu súčasnej spoločenskej situácie konajú online na ZOOMe. Prihlasovacie údaje a termíny Vám budú oznamované prostredníctvom triednych učiteľov. Ďakujeme za pochopenie.

     Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov,
     na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa polročné prázdniny pôvodne stanovené na 01. 02. 2021 rušia.
     Vyučovanie pokračuje podľa riadneho online rozvrhu.
     Ďakujeme za pochopenie.

     Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s. VIAC INFORMÁCIÍ, pokiaľ tu bude aktuálna epidemiologická situácia povoľovať. Ďakujeme za pochopenie.
     V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v olympiádach a súťažiach. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov v ďalších postupových kolách. Prehľad úspechov nájdete TU

     NAŠE AKTIVITY

     • 19dec 2019
      Vianočné trhy

      Každým rokom sú krajšie, dokonalejšie, chutnejšie 🙂 Takto ich na záver kalendárneho roka 2019 pripravili naši žiaci. Kliknite na nadpis a uvidíte výsledky nočného pečenia koláčikov, prípravy vianočných ikebán… Všetko sa predalo a finančná čiastka opäť putovala na charitatívne účely.

     • 02dec 2019
      Odborné stáže

      Ako každý rok, aj tento rok sme absolvovali odborné stáže v zahraničí: Padova, Praha, Pardubice, Mallaga…

     • 12okt 2019
      Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov

      Dnes začal dvojtýždňový výskumný projekt Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov podporený Nadáciou EPH. Naši žiaci Tomas Ptacin, Sabína Frühaufová a Flóra Schvikker budú pracovať v laboratóriách Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) v Španielsku….

     • 25sep 2019
      Vedecká konferencia Abu Dhabi

      Naši dvaja úspešní žiaci z 3.B – Matúš Mlynár a Alexandra Rigóová  úspešne reprezentovali našu školu na medzinárodnej vedeckej konferencii ESI v Abu Dhabi v Spojených Arabských Emirátoch….

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/4055 8927
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/4055 8933
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/4055 4254