OLYMPUS DIGITAL CAMERA
foto 5
foto 25 2019
obrazok_homepage_1
DSCF7439
IMG_20151112_105020
foto 26 2019
foto 3 2019
foto farby 5 2019
IMG_1153
Ved_veltrh 3
foto 33 2019
IMG_1147
noc komb

Vážení rodičia, kolegovia, kolegyne, žiaci,
na základe vyjadrenia vedenia Bratislavského samosprávneho kraja budú zavreté všetky stredné školy, ktorých zriaďovateľom je župa. Ide o 54 gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a spojených škôl. Nariadenie platí ihneď a školy by mali byť zavreté predbežne celý týždeň.
Na základe vyššie uvedeného sa vyučovanie na našej škole počnúc pondelkom 09. 03. 2020 neuskutoční.
Prosíme všetkých, aby dodržiavali hygienické pokyny a odporúčame DOMÁCU KARANTÉNU.
Ďakujeme za pochopenie.

Prijímacie skúšky na štúdium 2020/2021 - kritériá

VIAC informácií nájdete TU

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

KONTAKTY

Mgr. Ing. Silvia Loffayová, riaditeľka školy: 0911 848 301
p. Hacajová, správkyňa internátu: 0911 845 609
p. Kesanová, správkyňa internátu: 0918 824 156
Anton Molnár, hovorca SLOVNAFT, a.s.: 0905 393 161

BTC FAR

BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   TL

   TECHNICKÉ LÝCEUM

   Študijný odbor technické lýceum je vhodný pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
   Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.
   Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru je pripravený zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe, v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     NOVINKY

     Pridaj sa ku Kriminálke základných škôl a bojuj proti zločinu! Využi svoju najmocnejšiu zbraň – vedomosti z chémie!
     Projekt Krimichémia organizujeme od roku 2009 v úzkej spolupráci s akciovou spoločnosťou Slovnaft pre žiakov základných škôl, ktorí odhaľujú v rámci kriminálnej zápletky "páchateľa", na základe vyhodnotenia stôp, voľby správnej analytickej metódy, spracovania vzoriek a správneho vyhodnotenia nameraných výsledkov.
     Staňte sa aj Vy detektívmi a okrem zábavy získajte aj skvelé ceny. Do súťaže sa môžete prihlásiť na: domotorova@sosch.sk
     VIAC informácií nájdete TU

     V šk. roku 2019/2020 otvárame ĎALŠÍ študijný odbor atraktívny pre pracovný trh - CHEMICKÁ INFORMATIKA. Odbor je na zozname študijných odborov, s ktorými sa na trhu práce určite nestratíte. Odbor reaguje na nové trendy v oblasti rozvoja informatizácie chemického, potravinárskeho, farmaceutického priemyslu, vo výskume a službách a v súkromnom podnikaní. VIAC nájdete TU
     Matúš Mlynár a Alexandra Rigoová z 2.B postupujú na ESI do Abú Dhabí do SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTOV s projektom Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro. Laura Nižníková postupuje do Sofie do Bulharska na EUCYS s prácou Vývoj a aplikacia analytickej metódy na stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach. Srdečne gratulujeme

     Najbližšie začnú prázdniny:
     jesenné: 31. 10. - 02. 11. 2018 (streda, piatok), začiatok vyučovania: 05. 11. 2018 - pondelok
     vianočné: 23. 12. 2018 - 07. 01. 2019, začiatok vyučovania: 08. 01. 2019 - utorok
     polročné: 01. 02. 2019 (piatok), začiatok vyučovania: 04. 02. 2019 (pondelok)
     jarné pre bratislavský kraj: 25. 02. - 01. 03. 2019 (pondelok - piatok)
     veľkonočné: 18. 04. - 23. 04. 2019, začiatok vyučovania: . 24. 04. 2019 - streda
     letné 01. 07. - 31. 08. 2019, začiatok šk. roku: 02. 09. 2019 (pondelok)

     PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

     Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s. VIAC INFORMÁCIÍ
     V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v olympiádach a súťažiach. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov v ďalších postupových kolách. Prehľad úspechov nájdete TU

     NAŠE AKTIVITY

     • 25sep 2019
      Vedecká konferencia Abu Dhabi

      Naši dvaja úspešní žiaci z 3.B – Matúš Mlynár a Alexandra Rigóová  úspešne reprezentovali našu školu na medzinárodnej vedeckej konferencii ESI v Abu Dhabi v Spojených Arabských Emirátoch….

     • 13sep 2019
      Vedecký veľtrh

      Ako každý rok, aj tento rok sme boli 13. 09. 2019 priamymi účastníkmi vedeckého veľtrhu pri Eurovei. Zaujímavé pokusy prilákali mnohých návštevníkov k našemu stánku. Záujem o prírodné vedy je aktuálny v každom veku 🙂

     • 10sep 2019
      OSVIENČIM – exkurzia

      Vidieť aj vnímať históriu sme mohli počas exkurzie k našim severným susedom, kde počas 2. svetovej vojny v Osvienčime zahynulo vyše milión ľudí. Koncentračný tábor je našťastie minulosťou, na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť.

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/4055 8927
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/4055 8933
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/4055 4254