skola-skuska-foto
karin
obrazok_homepage_1
21595584373_5d4ce61ee4_o
22028540950_f2827dc6e0_o
22028539590_1c27551912_o
zmrzlinarky
DSC_1245 (1)
DSC_1163 (1)
IMG_4482
DSCF7439
IMG_20151112_105020
konfera
spojenie 8
spojenie 6
14633141_181315575608314_4944089662007031935_o
hory-a-mesto-3
15025483_1285047868194778_3023316630588840657_o
img_0657
adka_lenka-3

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 14. 12. 2016
Milí žiaci ZŠ, milí kolegovia, výchovní poradcovia a vážená rodičovská verejnosť,

oznamujeme všetkým, ktorí nás kontaktovali, že Deň otvorených dverí na našej škole sa bude konať dňa 14. 12. 2016 (streda), v čase od 09,00 - 15,00 hod.
Príďte si vybrať so širokej ponuky zaujímavých a perspektívnych študijných odborov, ktoré otvárame v budúcom školskom roku 2017/2018.
Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, doporučíme študijný odbor, vysvetlíme benefity, ktoré sú súčasťou jednotlivých vzdelávacích programov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

AKTUALITY

Dva týždne odbornej stáže na strednej škole v Padove strávili naši žiaci v priestoroch laboratórií našej partnerskej školy v Padove.
Počas voľných chvíľ navštívili aj ďalšie nádherné historické miesta Talianska – Miláno, Benátky, Florenciu, Veronu…
INFORMÁCIE o PROJEKTE nájdete TU

Odborná stáž žiakov strednej školy z Padovy, 11. 09. - 16. 09. 2016

Päť žiakov našej partnerskej strednej školy z Padovy v rámci projektu Erasmus+ absolvovali na našej škole svoju odbornú prax v trvaní 2-j týždňovej stáže. V priestoroch našich moderných biotechnologických a analytických laboratórií si vyskúšali stanovenie peroxidového čísla tukov jodometrickou titáricou, stanovenie oxidu siričitého vo víne jodometrickou titárciou, ibuprofenu alkalimetrickou titráciou podľa liekopisu, sledovali aktivity katalázy, izolovali katalázu a stanovili jej aktivitu.
Dva týždne pobytu našich partnerov znamenali však nielen prácu, ale aj návštevy blízkych metropolí, pamiatok, prírody, múzeí a chvíle srdečných spoločných posedení.
Informácie o projekte nájdete TU

V predchádzajúcom školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v medzinárodných aj národných súťažiach. Ohlasy na ich práce na celosvetových konferenciách boli vysoko pozitívne. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky na súťažiach, vedeckých konferenciách, Festivaloch vedy a techniky a ďalších podujatiach boli oceňovaní: prezidentom Slovenskej republiky - p. Andrejom Kiskom, odborníkmi z vedeckej, pedagogickej a odbornej verejnosti.
Prehľad úspechov nájdete TU

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 28. - 31. 10. 2016 (piatok, pondelok), začiatok vyučovania: 02. 11. 2016 - streda
vianočné: 23. 12 2016 - 05. 01. 2017, začiatok vyučovania: 09. 01. 2017 - pondelok
polročné: 03. 02. 2017 (piatok), začiatok vyučovania: 06. 02. 2017 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 20. - 24. 02. 2017 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 13. - 18. 04. 2017, začiatok vyučovania: 19. 04. 2017 - streda
letné 03. 07. - 31. 08. 2017, začiatok šk. roku: 04. 09. 2017 (pondelok)

PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s., a v cestovných kanceláriách (pracovník marketingu) VIAC INFORMÁCIÍ

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

 • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

 • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

 • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

PRACOVNÍK MARKETINGU so zameraním na cestovný ruch

 • ID: 1094

Odbor je široko koncipovaný, absolvent ovláda odbornú technológiu, administratívne činnosti, základy ekonomického myslenia a ekonomickej praxe a je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácii cestovného ruchu.

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

 • 10nov 2016
  JUVYR 2016 – hlavná cena je DOMA

  V dňoch – 10. – 11. novembra 2016 sa v priestoroch Incheby v Bratislave uskutočnil v poradí 25. ročník celoslovenského podujatia JUVYR. Hlavným organizátorom a odborným gestorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý….. Čítaj VIAC…

 • 10nov 2016
  TRNAVA – “Kam na strednú….”

  V dňoch 10. – 11. novembra 2016 sa v Mestskej športovej hale v Trnave konala výstava pod názvom “Kam na strednú…”, kde sme v spolupráci s firmou BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., prezentovali našu školu a študijné odbory záujemcom o štúdium – žiakom ZŠ, ich rodičom a verejnosti. Záujemcovia …. Čítaj VIAC…

 • 26okt 2016
  Workshop

  Stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl realizuje SOŠ chemická už 10 rokov, ale ten dnešný – jubilejný – bol skutočne výnimočný. Bol ukážkou priameho prepojenia strednej odbornej školy so zamestnávateľom…. Čítaj VIAC…

 • 30sep 2016
  Noc výskumníkov

  Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy.

  V priestoroch Starej tržnice na námestí SNP sme pripravili pre návštevníkov festivalu rôzne interaktívne vedecké prezentácie, pokusy a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.

 • 29sep 2016
  Beh okolo Slovnaftu – 56. ročník

  56. ročník športovej aktivity BEH OKOLO SLOVNAFTU je súčasne Majstrovstvami Bratislavy v cezpoľnom behu, a zároveň súčasťou programu Športom proti drogám. Naši chlapci aj dievčatá sa zúčastnili tejto športovej aktivity, ktorá im priniesla zaujímavé ceny a prestížne trofeje. Pozrite VIAC…. 🙂

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor CHEMIK - OPERÁTOR

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Mgr. Ing. Silvia Loffayová
Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
 • 02/4055 8927
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
 • 02/4055 4396
Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
 • 02/4055 8933
Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
 • 02/4055 4254