OLYMPUS DIGITAL CAMERA
foto 5
foto 25 2019
obrazok_homepage_1
DSCF7439
IMG_20151112_105020
foto 26 2019
foto 3 2019
foto farby 5 2019
IMG_1153
Ved_veltrh 3
foto 33 2019
IMG_1147
noc komb

OZNAM

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka, že triedne aktívy sa budú konať dňa 23. 09. 2019 v pondelok o 16,00 hod. v budove školy (miestnosť č. 131 - prízemie).
Tešíme sa na Vašu účasť.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

KONTAKTY

Mgr. Ing. Silvia Loffayová, riaditeľka školy: 0911 848 301
p. Hacajová, správkyňa internátu: 0911 845 609
p. Kesanová, správkyňa internátu: 0918 824 156
Anton Molnár, hovorca SLOVNAFT, a.s.: 0905 393 161

BTC FAR

BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   TL

   TECHNICKÉ LÝCEUM

   Študijný odbor technické lýceum je vhodný pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
   Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.
   Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru je pripravený zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe, v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     NOVINKY

     Pridaj sa ku Kriminálke základných škôl a bojuj proti zločinu! Využi svoju najmocnejšiu zbraň – vedomosti z chémie!
     Projekt Krimichémia organizujeme od roku 2009 v úzkej spolupráci s akciovou spoločnosťou Slovnaft pre žiakov základných škôl, ktorí odhaľujú v rámci kriminálnej zápletky "páchateľa", na základe vyhodnotenia stôp, voľby správnej analytickej metódy, spracovania vzoriek a správneho vyhodnotenia nameraných výsledkov.
     Staňte sa aj Vy detektívmi a okrem zábavy získajte aj skvelé ceny. Do súťaže sa môžete prihlásiť na: domotorova@sosch.sk; bartal@sosch.sk; polakovicova@sosch.sk.
     VIAC informácií nájdete TU

     V šk. roku 2019/2020 otvárame ĎALŠÍ študijný odbor atraktívny pre pracovný trh - CHEMICKÁ INFORMATIKA. Odbor je na zozname študijných odborov, s ktorými sa na trhu práce určite nestratíte. Odbor reaguje na nové trendy v oblasti rozvoja informatizácie chemického, potravinárskeho, farmaceutického priemyslu, vo výskume a službách a v súkromnom podnikaní. VIAC nájdete TU
     Matúš Mlynár a Alexandra Rigoová z 2.B postupujú na ESI do Abú Dhabí do SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTOV s projektom Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro. Laura Nižníková postupuje do Sofie do Bulharska na EUCYS s prácou Vývoj a aplikacia analytickej metódy na stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach. Srdečne gratulujeme

     Najbližšie začnú prázdniny:
     jesenné: 31. 10. - 02. 11. 2018 (streda, piatok), začiatok vyučovania: 05. 11. 2018 - pondelok
     vianočné: 23. 12. 2018 - 07. 01. 2019, začiatok vyučovania: 08. 01. 2019 - utorok
     polročné: 01. 02. 2019 (piatok), začiatok vyučovania: 04. 02. 2019 (pondelok)
     jarné pre bratislavský kraj: 25. 02. - 01. 03. 2019 (pondelok - piatok)
     veľkonočné: 18. 04. - 23. 04. 2019, začiatok vyučovania: . 24. 04. 2019 - streda
     letné 01. 07. - 31. 08. 2019, začiatok šk. roku: 02. 09. 2019 (pondelok)

     PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

     Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s. VIAC INFORMÁCIÍ
     V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v olympiádach a súťažiach. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov v ďalších postupových kolách. Prehľad úspechov nájdete TU

     NAŠE AKTIVITY

     • 29jan 2019
      EXIT TOUR

      EXIT TOUR I Viac než len vzdelávanie I Témy, ktoré sa dotýkajú života mladých ľudí – „Život v závislostiach, šikanovanie a kyberšikana, sebahodnotenie, tlak okolia, láska, vzťahy, manželstvo, objav svoj talent, rodina…“ sú svojim obsahom súčasťou …

     • 16jan 2019
      Sympózium o integratívnej okológii

      Integratívna onkológia I Odborná prednáška I Sympózium sa konalo v Slovenskej akadémii vied pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia založenia Nadácie Výskum Rakoviny.
      Ceníme si, že sme boli priamymi…

     • 19dec 2018
      Vianoce pre každého

      Vianoce sú sviatkami, kedy majú byť všetci šťastní. Veríme, že sa nám podarilo spríjemniť Vianočný čas aj chorým deťom na detskej onkológii a zvieratám v útulku v Dúbravke.

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/4055 8927
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/4055 8933
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/4055 4254