OLYMPUS DIGITAL CAMERA
foto 5
foto 25 2019
obrazok_homepage_1
DSCF7439
IMG_20151112_105020
foto 26 2019
foto 3 2019
foto farby 5 2019
IMG_1153
Ved_veltrh 3
foto 33 2019
IMG_1147
noc komb

NOVÉ!
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2020/2021 - 2. KOLO (už len 17 voľných miest)

Prijímacie skúšky na štúdium 2020/2021 - KRITÉRIÁ 2. KOLO nájdete TU

PRIHLÁŠKU na štúdium môžete zaslať elektronicky - elektronickú prihlášku môžte vyplniť po kliknutí na odkaz: TU

Nájdete nás aj na: https://www.facebook.com/soschba/

OZNAM - VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Výsledky prijímacieho konania po 1. kole:
Štud. odbor:
2840 M Biotechnológia a farmakológia - kapacitne plne obsadený; 0 voľných miest,
2847 M Technológia kozmetiky a chemických liečiv - kapacitne plne obsadený; 0 voľných miest,
2860 K chemik operátor - kapacitne plne obsadený; 0 voľných miest,
3918 M Technické lýceum - 17 voľných miest.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Výsledky uchádzačov prijímacieho konania - 1. kolo nájdete TU
Uchádzači sú v zoznamoch uvedení pod kódom: začiatočné písmená mena a priezviska, deň narodenia, mesiac narodenia. (príklad: Ján Výbušný nar. 18.02. má kód: JV1802)

Vážení rodičia, kolegovia, kolegyne, žiaci,
na základe vyjadrenia vedenia Bratislavského samosprávneho kraja budú zavreté všetky stredné školy, ktorých zriaďovateľom je župa. Ide o 54 gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a spojených škôl. Nariadenie platí ihneď a školy by mali byť zavreté predbežne celý týždeň.
Na základe vyššie uvedeného sa vyučovanie na našej škole počnúc pondelkom 09. 03. 2020 neuskutoční.
Prosíme všetkých, aby dodržiavali hygienické pokyny a odporúčame DOMÁCU KARANTÉNU.
Ďakujeme za pochopenie.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

BTC FAR

BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   TL

   TECHNICKÉ LÝCEUM

   Študijný odbor technické lýceum je vhodný pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
   Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.
   Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru je pripravený zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe, v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     NOVINKY

     Pridaj sa ku Kriminálke základných škôl a bojuj proti zločinu! Využi svoju najmocnejšiu zbraň – vedomosti z chémie!
     Projekt Krimichémia organizujeme od roku 2009 v úzkej spolupráci s akciovou spoločnosťou Slovnaft pre žiakov základných škôl, ktorí odhaľujú v rámci kriminálnej zápletky "páchateľa", na základe vyhodnotenia stôp, voľby správnej analytickej metódy, spracovania vzoriek a správneho vyhodnotenia nameraných výsledkov.
     Staňte sa aj Vy detektívmi a okrem zábavy získajte aj skvelé ceny. Do súťaže sa môžete prihlásiť na: domotorova@sosch.sk
     VIAC informácií nájdete TU

     V šk. roku 2019/2020 otvárame ĎALŠÍ študijný odbor atraktívny pre pracovný trh - CHEMICKÁ INFORMATIKA. Odbor je na zozname študijných odborov, s ktorými sa na trhu práce určite nestratíte. Odbor reaguje na nové trendy v oblasti rozvoja informatizácie chemického, potravinárskeho, farmaceutického priemyslu, vo výskume a službách a v súkromnom podnikaní. VIAC nájdete TU
     Matúš Mlynár a Alexandra Rigoová z 2.B postupujú na ESI do Abú Dhabí do SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTOV s projektom Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro. Laura Nižníková postupuje do Sofie do Bulharska na EUCYS s prácou Vývoj a aplikacia analytickej metódy na stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach. Srdečne gratulujeme

     Najbližšie začnú prázdniny:
     jesenné: 31. 10. - 02. 11. 2018 (streda, piatok), začiatok vyučovania: 05. 11. 2018 - pondelok
     vianočné: 23. 12. 2018 - 07. 01. 2019, začiatok vyučovania: 08. 01. 2019 - utorok
     polročné: 01. 02. 2019 (piatok), začiatok vyučovania: 04. 02. 2019 (pondelok)
     jarné pre bratislavský kraj: 25. 02. - 01. 03. 2019 (pondelok - piatok)
     veľkonočné: 18. 04. - 23. 04. 2019, začiatok vyučovania: . 24. 04. 2019 - streda
     letné 01. 07. - 31. 08. 2019, začiatok šk. roku: 02. 09. 2019 (pondelok)

     PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

     Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s. VIAC INFORMÁCIÍ
     V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v olympiádach a súťažiach. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov v ďalších postupových kolách. Prehľad úspechov nájdete TU

     NAŠE AKTIVITY

     • 19dec 2019
      Vianočné trhy

      Každým rokom sú krajšie, dokonalejšie, chutnejšie 🙂 Takto ich na záver kalendárneho roka 2019 pripravili naši žiaci. Kliknite na nadpis a uvidíte výsledky nočného pečenia koláčikov, prípravy vianočných ikebán… Všetko sa predalo a finančná čiastka opäť putovala na charitatívne účely.

     • 02dec 2019
      Odborné stáže

      Ako každý rok, aj tento rok sme absolvovali odborné stáže v zahraničí: Padova, Praha, Pardubice, Mallaga…

     • 12okt 2019
      Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov

      Dnes začal dvojtýždňový výskumný projekt Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov podporený Nadáciou EPH. Naši žiaci Tomas Ptacin, Sabína Frühaufová a Flóra Schvikker budú pracovať v laboratóriách Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) v Španielsku….

     • 25sep 2019
      Vedecká konferencia Abu Dhabi

      Naši dvaja úspešní žiaci z 3.B – Matúš Mlynár a Alexandra Rigóová  úspešne reprezentovali našu školu na medzinárodnej vedeckej konferencii ESI v Abu Dhabi v Spojených Arabských Emirátoch….

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/4055 8927
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/4055 8933
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/4055 4254