skola-skuska-foto
IMG_1068
IMG_0997
obrazok_homepage_1
IMG_4482
DSCF7439
IMG_20151112_105020
konfera
spojenie 8
15025483_1285047868194778_3023316630588840657_o
16466015_1373904049309159_1975706445_o
16465891_1373904045975826_212636410_o
16522364_1373904055975825_76809554_o
DSCF8286 (2)

Školské vzdelávacie programy - informácie
Oznamujeme širokej verejnosti, že informácie ohľadne štúdia ako aj všetky školské vzdelávacie programy poskytujeme na sekretariáte školy.

Kritériá prijímacieho konania na štúdium v šk. roku 2018/2019

informácie o kritériách prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019 nájdete TU

Deň otvorených dverí na SOŠ chemickej

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium v šk. roku 2018/2019 na 3. Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 08. 02. 2018 od 09,00 - 14,30 hod. v priestoroch našej školy. Určite neváhajte a využite túto príležitosť, kde sa priamo na mieste dozviete všetky možnosti štúdia v jednotlivých študijných odboroch, ich benefitoch a možnostiach uplatnenia v praxi. Zároveň si môžte prezrieť laboratóriá, v ktorých naši žiaci pre Vás pripravili malú chemickú show.
Počas celého DOD budú zároveň prítomní v recepčných priestoroch aj zástupcovia našich partnerských zamestnávateľských organizácií.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Tešíme sa na Vašu účasť.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

AKTUALITY

Milí žiaci ZŠ,
v novom školskom roku 2017/2018 (od 01. 09. 2017) Vám ponúkame možnosť študovať v novom študijnom odbore 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby.
Štúdium v tomto odbore Vám ponúka uplatnenie a garanciu zamestnania spoločnosti BOGE Elastmetall, Slovensko, a. s., ako aj u iných zamestnávateľov gumárskeho a plastikárskeho priemyslu. Odbor končí maturitnou skúškou a výučným listom.
Benefity štúdia:
- bezplatné ubytovanie
- strava
- doprava
- poberanie prospechového a motivačného štipendia počas celého štúdia
- priateľské prostredie.
Viac informácií získate pri osobných konzultáciách, mailom, alebo telefonicky, príp. na dni otvorených dverí (09. februára 2017).

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 30. - 31. 10. 2017 (pondelok, utorok), začiatok vyučovania: 02. 11. 2016 - štvrtok
vianočné: 23. 12 2017 - 05. 01. 2018, začiatok vyučovania: 08. 01. 2018 - pondelok
polročné: 02. 02. 2018 (piatok), začiatok vyučovania: 05. 02. 2018 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 05. - 09. 03. 2018 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 29. 03. - 03. 04. 2018, začiatok vyučovania: 04. 04. 2018 - streda
letné 02. 07. - 31. 08. 2018, začiatok šk. roku: 03. 09. 2018 (pondelok)

PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s., a v cestovných kanceláriách (pracovník marketingu) VIAC INFORMÁCIÍ
Na stránke sa práve pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

V predchádzajúcom školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v medzinárodných aj národných súťažiach. Ohlasy na ich práce na celosvetových konferenciách boli vysoko pozitívne. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky na súťažiach, vedeckých konferenciách, Festivaloch vedy a techniky a ďalších podujatiach boli oceňovaní: prezidentom Slovenskej republiky - p. Andrejom Kiskom, odborníkmi z vedeckej, pedagogickej a odbornej verejnosti.
Prehľad úspechov nájdete TU

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

 • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

 • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

 • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

Technické lýceum

 • ID: 1096

Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

 • 20okt 2017
  Festival vedy a techniky AMAVET 2017 – krajské kolo

  V Centre vedy AURÉLIUM sme sa dňa 20.10.2017 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017. Štyri súťažné tímy tvorené žiakmi SOŠCH sa zapojili so svojimi súťažnými projektami a zabojovali o postup do celoslovenského kola. Naši žiaci boli mimoriadne úspešní a …Čítaj VIAC…

 • 29sep 2017
  NOC výskumníkov – MADE BY SCIENCE

  Dňa 29.09.2017 sme sa zúčastnili 11. ročníka prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017. Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”. Noc výskumníkov 2017 nám tento rok odhalila vedu našej každodennej rutiny – od zvonenia ranného budíka až po zhasnutie večernej lampy a my sme aj tohto roku s našim výstavným stánkom boli jej súčasťou a užívali si ju do neskorých večerných hodín 🙂

 • 14sep 2017
  Vedecký veľtrh

  Prezentačnú chemickú show pre verejnosť sme realizovali na Vedeckom veľtrhu v Eurovei spoločne s našimi partnermi: Slovnaft, a. s., Biont, a. s., Opäť sme sa presvedčili, že chémia je zábava a kto jej rozumie, nemusí sa báť 🙂 Veríme, že všetci návštevníci nášho stánku sa bavili rovnako dobre, ako my…      

 • 02sep 2017
  Začiatok šk. roku 2017/2018

  02. septembra 2017 sa opätovne zaplnili dvojmesačnou prázdnotou dýchajúce školské lavice. Vítame všetkých žiakov našej školy, osobitne však našich prvákov. Veríme, že nový školský rok bude rovnako úspešný, ako ten predchádzajúci, zaujímavý a išpiratívny novým nápadom, kreatívnym prácam a výborným študijným výsledkom. Na zahájení nového školského roku sa zúčastnili aj predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja a partneri akciovej spoločnosti SLOVNAFT.

 • 29jún 2017
  Záhradná slávnosť

  Záhradná slávnosť je symbolom nášho tradičného slávnostného ukončenia školského roka. Aj tento rok boli ocenení úspešní žiaci v súťažiach, olympiádach, športových akciách a všetkých ďalších zaujímavých podujatiach. Spolu s nami tieto slávnostné chvíle prežívala aj Miss Slovensko 2017 Hanka Závodná.

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor CHEMIK - OPERÁTOR

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Mgr. Ing. Silvia Loffayová
Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
 • 02/4055 8927
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
 • 02/4055 4396
Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
 • 02/4055 8933
Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
 • 02/4055 4254