skola-skuska-foto
IMG_1068
IMG_0997
obrazok_homepage_1
IMG_4482
DSCF7439
IMG_20151112_105020
konfera
spojenie 8
15025483_1285047868194778_3023316630588840657_o
16466015_1373904049309159_1975706445_o
16465891_1373904045975826_212636410_o
16522364_1373904055975825_76809554_o
DSCF8286 (2)
IMG_1147

OZNÁMENIE

ZAČIATOK školského roka 2018/2019

Nástup žiakov školskom roku 2018/2019 je dňa 03. 09. 2018 o 9.00 hod.
Žiaci 1. ročníka sa v daný deň riadia informáciami na vstupnej informačnej tabuli.

INFORMÁCIE pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2018/2019

Nástup ubytovaných žiakov SOŠ chemickej v ubytovacom zariadení je dňa 02. 09. 2018 od 14.00 hod.

VIAC informácií nájdete TU

NOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY VYŠŠIEHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

SOŠ chemická otvára k 01. 09. 2018 nový študijný odbor vyššieho odborného vzdelávania- 2846 Q procesný špecialista v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Prihlášky na študijné odbory vyššieho odborného vzdelávania - 2839 Q Manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu a 2846 Q procesný špecialista v chemickom a farmaceutickom priemysle je možné posielať do 20. 08. 2018.
Potrebné dokumenty nájdete TU

Školské vzdelávacie programy - informácie
Oznamujeme širokej verejnosti, že informácie ohľadne štúdia ako aj všetky školské vzdelávacie programy poskytujeme na sekretariáte školy.

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

AKTUALITY

V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v olympiádach a súťažiach. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov v ďalších postupových kolách. Prehľad úspechov nájdete TU

Milí žiaci ZŠ,
v novom školskom roku 2017/2018 (od 01. 09. 2017) Vám ponúkame možnosť študovať v novom študijnom odbore 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby.
Štúdium v tomto odbore Vám ponúka uplatnenie a garanciu zamestnania spoločnosti BOGE Elastmetall, Slovensko, a. s., ako aj u iných zamestnávateľov gumárskeho a plastikárskeho priemyslu. Odbor končí maturitnou skúškou a výučným listom.
Benefity štúdia:
- bezplatné ubytovanie
- strava
- doprava
- poberanie prospechového a motivačného štipendia počas celého štúdia
- priateľské prostredie.
Viac informácií získate pri osobných konzultáciách, mailom, alebo telefonicky, príp. na dni otvorených dverí (09. februára 2017).

Najbližšie začnú prázdniny:
jesenné: 30. - 31. 10. 2017 (pondelok, utorok), začiatok vyučovania: 02. 11. 2016 - štvrtok
vianočné: 23. 12 2017 - 05. 01. 2018, začiatok vyučovania: 08. 01. 2018 - pondelok
polročné: 02. 02. 2018 (piatok), začiatok vyučovania: 05. 02. 2018 (pondelok)
jarné pre bratislavský kraj: 05. - 09. 03. 2018 (pondelok - piatok)
veľkonočné: 29. 03. - 03. 04. 2018, začiatok vyučovania: 04. 04. 2018 - streda
letné 02. 07. - 31. 08. 2018, začiatok šk. roku: 03. 09. 2018 (pondelok)

PRÁZDNINY A ŠTÁTNE SVIATKY

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s., a v cestovných kanceláriách (pracovník marketingu) VIAC INFORMÁCIÍ
Na stránke sa práve pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

V predchádzajúcom školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v medzinárodných aj národných súťažiach. Ohlasy na ich práce na celosvetových konferenciách boli vysoko pozitívne. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky na súťažiach, vedeckých konferenciách, Festivaloch vedy a techniky a ďalších podujatiach boli oceňovaní: prezidentom Slovenskej republiky - p. Andrejom Kiskom, odborníkmi z vedeckej, pedagogickej a odbornej verejnosti.
Prehľad úspechov nájdete TU

NAŠA PONUKA

Biotechnológia a farmakológia

  • ID: 1089

Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny.

Viac...

Technológia kozmetiky a chemických liečiv

  • ID: 1091

Absolventi po ukončení štúdia sú schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly kozmetických prípravkov a prípravy a výroby chemických liečiv v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

Viac...

CHEMIK OPERÁTOR – technológ palív a biopalív

  • ID: 1093

Odbor reaguje na požiadavky trhu práce, absolventi sa pripravujú pre svoje budúce povolanie na základe požiadaviek zamestnávateľov (Slovnaft. a.s.)

Viac...

Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

  • ID: 1098

Štúdium umožní absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie. Absolventi ukončujú štúdium s titulom diplomovaný špecialista.

Viac...

Technické lýceum

  • ID: 1096

Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.

Viac...

NAŠE AKTIVITY

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA

Váš úspech je našou prioritou...

Študijný odbor CHEMIK - OPERÁTOR

Študijný odbor BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU

Kids´ Lab Hókus - Pókus

V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

Mgr. Ing. Silvia Loffayová
Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
  • 02/4055 8927
Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
  • 02/4055 4396
Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
  • 02/4055 8933
Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
  • 02/4055 4254