foto 5
foto 25 2019
obrazok_homepage_1
DSCF7439
IMG_20151112_105020
foto 3 2019
IMG_1153
foto 33 2019
IMG_1147

NOVÉ!!
DNI OTVORENÝCH DNÍ - ONLINE

pozývame Vás na online deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vždy vo štvrtok, v dňoch:
13. 01. 2022
27. 01. 2022
10. 02. 2022
24. 02. 2022

vždy v čase od 17:00 do 18:00 hod.

Získate informácie o študijných odboroch, projektoch školy a prijímacích kritériách. Dozviete sa o aktivitách, ktoré plánujeme pre žiakov základných škôl.

Prihlásiť sa je možné cez ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83463354619
Meeting ID: 834 6335 4619
Ďalšie informácie získate na: domotorova@sosch.sk.
POZVÁNKA

INFORMÁCIE k šk. roku 2021/2022

Na základe manuálu vypracovaného MŠVVaŠ SR prosíme zákonných zástupcov žiakov školy (vrátane žiakov 1. ročníka) a plnoletých žiakov, aby pri nástupe do školy odovzdali vyplnené dokumenty:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti NA STIAHNUTIE
Oznámenie o výnimke z karantény NA STIAHNUTIE

Dokumenty nájdete na stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk

V prípade, že žiak nastupuje aj do ubytovacieho zariadenia školy v internáte v zmysle pokynov dňa 01. 09. 2021, odovzdá rovnaké dokumenty aj v ubytovacom zariadení, prípadne kópie uvedených dokumentov.

BTC FAR

BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   TL

   TECHNICKÉ LÝCEUM

   Študijný odbor technické lýceum je vhodný pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
   Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.
   Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru môže zastávať aj pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     NOVINKY

     Pridaj sa ku Kriminálke základných škôl a bojuj proti zločinu! Využi svoju najmocnejšiu zbraň – vedomosti z chémie!
     Projekt Krimichémia organizujeme od roku 2009 v úzkej spolupráci s akciovou spoločnosťou Slovnaft pre žiakov základných škôl, ktorí odhaľujú v rámci kriminálnej zápletky "páchateľa", na základe vyhodnotenia stôp, voľby správnej analytickej metódy, spracovania vzoriek a správneho vyhodnotenia nameraných výsledkov.
     Staňte sa aj Vy detektívmi a okrem zábavy získajte aj skvelé ceny. Do súťaže sa môžete prihlásiť na: domotorova@sosch.sk
     VIAC informácií nájdete TU

     V školskom roku 2021/2022 otvárame študijný odbor 3918 M Technické lýceum - bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Štúdium je vhodné pre: žiakov/čky 8. ročníka žiakov/čky 9. ročníka. Znalosť anglického jazyka nie je podmienkou. O možnosti prípravných kurzov na prijímacie skúšky sa dočítate na hlavnej stránke školy. Využite možnosť získať odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti prostredníctvom našich vzdelávacích programov, zahraničných stáží (Taliansko, Česká republika, Španielsko, Nórsko, Cyprus...) a množstva projektových aktivít počas štúdia.
     Matúš Mlynár a Alexandra Rigoová z 2.B postupujú na ESI do Abú Dhabí do SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTOV s projektom Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro. Laura Nižníková postupuje do Sofie do Bulharska na EUCYS s prácou Vývoj a aplikacia analytickej metódy na stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach. Srdečne gratulujeme
     Vážení rodičía a zákonní zástupcovia žiakov, triedne aktívy sa až do odvolania z dôvodu súčasnej spoločenskej situácie konajú online na ZOOMe. Prihlasovacie údaje a termíny Vám budú oznamované prostredníctvom triednych učiteľov. Ďakujeme za pochopenie.

     Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov,
     na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa polročné prázdniny pôvodne stanovené na 01. 02. 2021 rušia.
     Vyučovanie pokračuje podľa riadneho online rozvrhu.
     Ďakujeme za pochopenie.

     Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach podľa školských vzdelávacích programov a učebných osnov. Žiaci absolvujú odbornú prax v jednotlivých ročníkoch vo výskumných ústavoch, biotechnologických pracoviskách, lekárňach, prevádzkach Slovnaft, a. s. VIAC INFORMÁCIÍ, pokiaľ tu bude aktuálna epidemiologická situácia povoľovať. Ďakujeme za pochopenie.
     V tomto školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v olympiádach a súťažiach. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky srdečne ďakujeme a prajeme mnoho úspechov v ďalších postupových kolách. Prehľad úspechov nájdete TU

     NAŠE AKTIVITY

     • 19dec 2019
      Vianočné trhy

      Každým rokom sú krajšie, dokonalejšie, chutnejšie 🙂 Takto ich na záver kalendárneho roka 2019 pripravili naši žiaci. Kliknite na nadpis a uvidíte výsledky nočného pečenia koláčikov, prípravy vianočných ikebán… Všetko sa predalo a finančná čiastka opäť putovala na charitatívne účely.

     • 02dec 2019
      Odborné stáže

      Ako každý rok, aj tento rok sme absolvovali odborné stáže v zahraničí: Padova, Praha, Pardubice, Mallaga…

     • 12okt 2019
      Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov

      Dnes začal dvojtýždňový výskumný projekt Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov podporený Nadáciou EPH. Naši žiaci Tomas Ptacin, Sabína Frühaufová a Flóra Schvikker budú pracovať v laboratóriách Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) v Španielsku….

     • 25sep 2019
      Vedecká konferencia Abu Dhabi

      Naši dvaja úspešní žiaci z 3.B – Matúš Mlynár a Alexandra Rigóová  úspešne reprezentovali našu školu na medzinárodnej vedeckej konferencii ESI v Abu Dhabi v Spojených Arabských Emirátoch….

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/4055 8927
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/4055 8933
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/4055 4254