Stredná odborná škola chemická sídli na adrese: Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava.

Viac informácií nájdete v podpoložkách hlavného MENU stránky.