DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Pri nástupe do školy dňa 02. 09. 2021 musia všetci žiaci školy (vrátanie žiakov 1. ročníka) doručiť nasledujúce vyplnené dokumenty:

A. Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete TU

B. Oznámenie o výnimke z karantény nájdete TU

Uvedené dokumenty si môžte stiahnuť aj TU

Informácie pre žiakov 1. ročníka

Tento vyplnený dotazník pre žiakov 1. ročníka – prosíme, predložte pri nástupe do školy – 02. 09. 2021 – Dotazník – 1. ročník

Nástup do školy je 02. 09. 2021 – štvrtok – 09,00 hod.

Na prekrytie horných dýchacích ciest je potrebné rúško/respirátor

Na vyučovanie predmetu chemické laboratórne cvičenia je potrebné zabezpečiť: biely plášť, biele nohavice, pevná obuv (nie látková).

Dňa 02. 09. 2021 žiakov vyzdvihnú na vrátnici budovy príslušní triedni učitelia.

Potvrdenia o návšteve školy pre potreby daňového bonusu a prídavkov na dieťa, resp. pre dopravný podnik, ako aj informácie o preukaze ISIC dostanú žiaci 02. 09. 2021.