FESTIVAL VEDY A TECHNIKY

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Naši žiaci:

Marián Pevný – III.B, Bianca Kukučková IV.A s prácou:

Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu získali so svojím projektom postup do celoštátneho finále súťate Festival vedy a techniky AMAVET

 

 

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v kategórii „stredoškoláci“ v Bratislave na celoštátnom kole získali:Deniska Horváthová – IV.B, Veronika Madrová – IV.B za projekt:

Štúdium florescencie vulkanického materiálu