História SOŠ, Vlčie hrdlo 50

 Stredné odborné učilište chemické, Vlčie hrdlo, Bratislava

Historické medzníky SOU chemické

1952 – Výučba žiakov pre Slovnaft v ŠPZ (Štátne pracovné zálohy) CHZJD Bratislava.
1958 – Žiaci prijatí pre n.p. Slovnaft absolvujú teoretické vyučovanie v Odbornom učilišti CHZJD a odborný výcvik v Slovnafte.
1960 – 1.9.1960 zriadilo Ministerstvo školstva a kultúry ČSSR Odborné učilište Slovnaft.
1964 – Začatie výstavby účelových zariadení odborného učilišťa: škola, internát.
1968 – Otvorenie nových priestorov školy a internátu.
1971 – Otvorenie prevádzky krytej plavárne a športovej haly.
1975 – Začatie výstavby účelových zariadení – dielne, laboratóriá, špeciálne pracoviská.
1980 – Otvorenie nových dielní SOUCH.
1982 – Otvorenie školskej jedálne.
1984 – Otvorenie školského výpočtového laboratória.
1994/95 – Zavedenie nového študijného odboru – pracovník marketingu.
1995 – Od 1.9. sa SOUCH stáva vnútropodnikovou organizačnou jednotkou Slovnaft, a.s.
1996 – Zriadenie učebne techniky administratívy a učebne elektroniky.
2005 – Škola patrí pod Bratislavský samosprávny kraj. Presťahovanie učilišťa do nových priestorov.