Európske olympijské hry EULYMPICS

Základné informácie o projekte
Program: Erasmus+
Akcia: Strategické partnerstvá
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA219-035422
Výzva: 2017
Začiatok projektu: 01-09-2017
Koniec projektu: 31-08-2019

Popis projektu nájdete TU
Výsledky projektu sú publikované v elearningu:

Web: http://elearning.sosch.sk/course/view.php?id=64
Kurz: European Olympic Games (2017-2019)
Skratka: EULYMPICS
Heslo pre hosťovský vstup: eulympics

Zhrnutie projektu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť TU.

Metodický materiál si môžete pozrieť TU.