Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 1/2022

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na účel opravy kanalizácie – viď výzva a príloha 1.

Verejné obstarávanie 5/2021

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na služby spojené s technickým vybavením dvoch laboratórií.
Predpokladaná hodnota zákazky je 33 115,00 € bez DPH.
Dátum predloženia cenovej ponuky je do 08. 11. 2021 do 12:00 hod.
Záujemcov žiadame o vyplnenie dokumentov – viď VÝZVA a PRÍLOHY.

Verejné obstarávanie 4/2021

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na účel výberu dodávateľa prác a činností súvisiacich s opravou dvoch laboratórií.
Predpokladaná hodnota zákazky je 17 640,01 € bez DPH.
Dátum predloženia cenovej ponuky je do 08. 11. 2021do 12:00 hod.
Záujemcov žiadame o vyplnenie dokumentov – viď VÝZVA a PRÍLOHY.

Verejné obstarávanie 3/2021

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na účel výberu dodávateľa práca a činností súvisiacich s opravou strechy.

Verejné obstarávanie 2/2021

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na účel výberu dodávateľských prác súvisiacich s opravou kabeláže v učebni informatiky.

Verejné obstarávanie 1/2021

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na účel výberu dodávateľa prác súvisiacich s opravou strechy.

Verejné obstarávanie 2/2019

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho a snowboardového výchovno-výcvikového kurzu pre školský rok 2019/2020.
Predpokladaná hodnota zákazky je 7 050,00 EUR s DPH.
Dátum predloženia cenovej ponuky je do 15. 11. 2019 do 12:00 hod.
Záujemcov žiadame o vyplnenie dokumentov – viď VÝZVA a PRÍLOHY.

Verejné obstarávanie 1/2019

Vzhľadom k nedostatočnému počtu záujemcov na revíziu elektrických zariadení v roku 2018, Stredná odborná škola chemická podáva novú výzvu na revíziu elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe.

Verejné obstarávanie 2/2018

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na zabezpečenie a organizáciu Lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu pre školský rok 2018/2019.
Záujemcov žiadame o vyplnenie dokumentov v prílohe.

Verejné obstarávanie 1/2018

Stredná odborná škola chemická podáva výzvu na revíziu elektroinštalácie bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe.