SLOVNAFT, a.s

Stredná odborná škola chemická v Bratislave dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., pri príprave študentov na ich budúce pôsobenie v jednej z najmodernejších rafinérií v Európe. Absolventi študijného odboru chemik operátor – technológ palív a biopalív sú pripravení zastávať kľúčové pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v rafinérii Slovnaft.

Viac o možnostiach a výhodách tohto štúdia nájdete tu

Slovnaft podporuje žiakov študijného odboru chemik operátor nielen možnosťou získania ubytovania zdarma či príspevkami na cestovné a stravné, ale niektorým (po osobných pohovoroch) ponúka aj odbornú prax v rafinérii počas štúdia a zamestnanie po skončení školy.

Spolupráca Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave so Slovnaftom žiakom prináša tieto výhody:

  • Pre všetkých žiakov SOŠ je možnosť ubytovania na internáte spoločnosti Slovnaft za zvýhodnené ceny, pre žiakov odboru chemik-operátor zdarma
  • Slovnaft v rámci dlhodobej spolupráce so školou pomohol zariadiť 4 učebne
  • Slovnaft poskytol ochranné pracovné pomôcky pre žiakov do školských laboratórií a do školskej knižnice prispel odbornou literatúrou
  • Slovnaft umožňuje pre vybraných  žiakov  3. a 4. ročníka pravidelný odborný výcvik na prevádzkach v rafinérii, kde sa im venujú inštruktori – zamestnanci spoločnosti.

Pozri tiež: www.slovnaft.sk/vektor