DOD 22_23
foto 25 2019
IMG_20151112_105020
foto 3 2019
IMG_1153

ŠTUDIJNÉ ODBORY

BTL

TECHNICKÉ LÝCEUM - bilingválne 5-ročné

Študijný odbor technické lýceum 3918 M 03 je vhodný pre žiakov so záujmom o štúdium v cudzom jazyku a súčasne o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
Štúdium trvá 5 rokov a je určené pre žiakov 8. aj 9. ročníka.
Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín na zahraničných vysokých školách, vrátane vysokých škôl Slovenskej republiky.
Štúdium je určené tej časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.
VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
  VIAC INFORMÁCIÍ

   VSTUP DO BUDOVY

   LABORATÓRIUM FARMAKOLÓGIE

   KMEŇOVÁ TRIEDA

   BTC FAR

   BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

   Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
   VIAC INFORMÁCIÍ

    CHO

    CHEMIK OPERÁTOR technológ palív a biopalív

    Študijný odbor chemik operátor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o stredné odborné vzdelanie s maturitou s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti výroby chemicko-technologických produktov a ich riadeného procesu, v štátnych i súkromných podnikoch.
    Absolvent študijného odboru môže zastávať aj pozície vonkajšieho a vnútorného operátora v spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
    VIAC INFORMÁCIÍ

     LABORATÓRIUM ANORGANICKEJ CHÉMIE

     LABORATÓRIUM ORGANICKEJ CHÉMIE

     LABORATÓRIUM APLIKOVANEJ BIOLÓGIE

     INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

     EXTERNÁ ČASŤ a PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY ZO SJL
     Milí maturanti, vážení zákonní zástupcovia maturantov,

     dňa 14. 03. 2023 sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.
     Všetky potrebné informácie máte na výveske v budove školy, zoznamy skupín, v ktorých budete absolvovať EČ a PFIČ zo SJL.
     Na skúšku sa dostavte včas, prineste si občiansky preukaz, modré pero v súlade s pokynmi koordinátorky pre EČ a PFIČ p. PaedDr. Kolodzejovej. Pokyny : nájdete aj TU

     Dňa 15. 03. 2023 sa uskutoční EČ a PFIČ z anglického jazyka.
     Dňa 16. 03. 2023 sa uskutoční EČ z matematiky.
     Prajeme Vám veľa šťastia a veríme, že všetky vedomosti, ktoré ste nadobudli, zúročíte v maximálnej miere.

     INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

     NOVÉ!!
     Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024

     KRITÉRIÁ nájdete TU

     PRÍPRAVNÉ KURZY na prijímacie pohovory sa začnú vo februári 2023 z predmetov MATEMATIKA a SLOVENSKÝ JAZYK.
     Termíny prípravných kurzov a spôsob prihlásenia sa na kurzy nájdete TU.
     Prípravné kurzy sú ZADARMO a sú určené pre žiakov 9. ročníka a 8. a 9. ročníka pre bilingválne odbory.

     POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY NA ÚČELY DAŇOVÉHO BONUSU a RODINNÝCH PRÍDAVKOV

     pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka je možné stiahnuť na stránke: www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk po zadaní rodného čísla dieťaťa do systému, alebo kliknite TU

     DEŃ OTVORENÝCH DVERÍ online - posledný termín!!

     Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční:
     16. 02. 2023
     od 17.00 - 18.00 hod.
     Počas online DOD máte jedinečnú možnosť pýtať sa na všetko, čo by ste chceli vedieť ohľadne štúdia, študijných odborov, predmetov atď.

     POZVÁNKU nájdete TU

     CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
     Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
     V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

     INFO PRE ŽIAKOV ZŠ - riešiteľov chemickej olympiády

     Baví Ťa chémia? Chceš si vyskúšať experimenty v chemickom laboratóriu? Riešiš chemickú olympiádu?
     Ak si odpovedal aspoň raz áno, prihlás sa na prípravu na chemickú olymypiádu!
     Teoretická príprava prebehne online a praktická príprava sa uskutoční v laboratóriu.
     Vyplň prihlášku na
     https://forms.gle/KF54ob17sYuu38RB9.

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayová
     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 02/21026 706
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávacie činnosti
     • 02/21026 707
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/21026 705