KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium v študijných odboroch platné pre 2. KOLO prijímacích pohovorov:
- biotechnológia a farmakológia
- kontrolné analytické metódy
- technológia kozmetiky a chemických liečiv
Kritériá nájdete TU

Počet voľných miest po 1. kole prijímacích pohovorov pre jednotlivé študijné odbory nájdete priamo v dokumente.

KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium v študijnom odbore:
- technické lýceum - bilingválne štúdium 5- ročné
- vhodné pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
- doporučujeme prihlásiť sa na prípravné kurzy k PS
Kritériá nájdete TU

Počet voľných miest po 1. kole prijímacích pohovorov pre bilingválne technické lýceum nájdete priamo v dokumente.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA po 1. kole na štúdium v študijných odboroch:
- biotechnológia a farmakológia
- kontrolné analytické metódy
- technológia kozmetiky a chemických liečiv
- bilingválne štúdium - technické lýceum

Výsledky nájdete TU

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA po 2. kole
Výsledky nájdete TU

KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium v študijných odboroch:
- biotechnológia a farmakológia
- kontrolné analytické metódy
- technológia kozmetiky a chemických liečiv
Kritériá nájdete TU

KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium v študijnom odbore:
- technické lýceum - bilingválne štúdium 5- ročné
- vhodné pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
- doporučujeme prihlásiť sa na prípravné kurzy k PS
Kritériá nájdete TU

PRÍPRAVNÉ KURZY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 2024

Termínovník kurzov k prijímacím skúškam

POSLEDNÝ DOD - ONLINE - O ŠTÚDIU V ŠK. ROKU 2024/2025

PRÍPRAVNÉ KURZY NA CHEMICKÚ OLYMPIÁDU PRE ZŠ kategória D

Príprava na CHO - kategória D

ŠTUDIJNÉ ODBORY

BTC FAR

BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s biotechnologickými a farmaceutickými výrobkami je absolvent pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach, vykonávať činnosti v oblasti klinickej biochémie, farmácie a imulológie, mikrobiológie, biotechnológie a kontroly a monitorovania životného prostredia, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

VIAC INFORMÁCIÍ

  TKL

  TECHNOLÓGIA KOZMETIKY A CHEMICKÝCH LIEČIV

  Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra v kozmetickej a farmaceutickej výrobe. Je schopný pracovať v chemických, farmaceutických a kozmetických spoločnostiach, vykonávať prácu v oblasti výroby a operačnej - výrobnej kontroly kozmetiky a chemických liečiv, pracovať v distribúcii kozmetických výrobkov a chemických liečiv, viesť kozmetický salón a vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

  VIAC INFORMÁCIÍ

   BTL

   TECHNICKÉ LÝCEUM BILINGVÁLNE štúdium je 5-ročné

   Študijný odbor technické lýceum 3918 M 03 je vhodný pre žiakov so záujmom o štúdium v cudzom jazyku a súčasne o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy.
   Štúdium trvá 5 rokov a je určené pre žiakov 8. aj 9. ročníka.
   Cieľom študijného odboru je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti v kombinácii technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín na zahraničných vysokých školách, vrátane vysokých škôl Slovenskej republiky.

   VIAC INFORMÁCIÍ

    KAM

    KONTROLNÉ ANALYTICKÉ METÓDY

    Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník, schopný rutinne zvládať moderné postupy inštrumentálnej analytickej chémie na úrovni kompatibilnej so súčasným európskym štandardom. Uplatní sa v technických chemických a analytických pracoviskách a laboratóriách v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a služieb, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach, v štátnej správe, v súkromnom podnikaní alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

    VIAC INFORMÁCIÍ

     ERASMUS+ talianski študenti u nás

     ERASMUS+ naši študenti v Španielsku

     SOŠCH NEWS

     Deň župných škôl

     Grand Prix Chimique

     Burza informácií

     Deň otvorených dverí

     LABORATÓRNE PRIESTORY A ODBORNÉ UČEBNE

     EXTERIÉR A INTERIÉR ŠKOLY

     LABORATÓRIUM ORGANICKEJ CHÉMIE

     LABORATÓRIUM APLIKOVANEJ BIOLÓGIE

     KMEŇOVÁ TRIEDA

     LABORATÓRIUM FARMAKOLÓGIE

     LABORATÓRIUM ANORGANICKEJ CHÉMIE

     INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

     UBYTOVANIE NA INTERNÁTE - INFORMÁCIE na šk. rok 2023/2024
     Informácie nájdete TU

     CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
     Stredná odborná škola chemická sa stala od 01. septembra 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie v bratislavskom kraji.
     V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.

     POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY NA ÚČELY DAŇOVÉHO BONUSU a RODINNÝCH PRÍDAVKOV

     pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka je možné stiahnuť na stránke: www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk po zadaní rodného čísla dieťaťa do systému, alebo kliknite TU

     Kids´ Lab Hókus - Pókus

     V spolupráci so spoločnosťou BASF Slovensko, s. r. o., sme otvorili 1.detské laboratórium na Slovensku pre deti vo veku 6 – 12 rokov

     Mgr. Ing. Silvia Loffayováriaditeľka školy
     • 00421 911 848 301
     Ing. Katarína Liškovázástupkyňa riaditeľky školy pre teoret. vzdelávanie a bilingválne štúdium
     • 02/21026 707
     RNDr. Lenka Krupa zástupkyňa riaditeľky školy pre odb. vzdelávanie
     • 02/21026 707
     Ing. Elena Šándorovázástupkyňa riaditeľky školy pre tech.-ekonomické činnosti
     • 02/21026 705
     Ing. Judita Dömötörováprojektová manažérka
     • 02/4055 4396
     Mgr. Alena Šprtovášpeciálna pedagogička
     • 00421 905 353 258
     Janette Posypankovátajomníčka - sekretariát riaditeľky školy
     • 02/21026 706