Jazykové olympiády

Umiestnenie našich žiakov v jazykových olympiádach

 • Michaela Dospelová (III.A) – 1. miesto v krajskom kole zo španielskeho jazyka
 • Eva Jazmína Tomečková (I.A) – 3. miesto v okresnom kole OLYMPIÁDY z anglického jazyka
 • Michal Vrškový (IV.A) – 2. miesto v okresnom kole OLYMPIÁDY z nemeckého jazyka – postup do krajského kola
 • Roman Čamaj (III.A) – 4. miesto v okresnom kole OLYMPIÁDY z nemeckého jazyka

Olympiáda ľudských práv

 • Matúš Mlynár (I.B) – 8. miesto v celoštátnom kole OLYMPIÁDY ľudských práv- 1 z 12 finalistov
 • Matúš Mlynár (I.B) – 1. miesto v písaní úvah v téme vyhlásenej spoločnosťou O2

Chemická olympiáda

Postup do celorepublikového kola:

 • Sofia Verešová – II.A – kateg. EF-junior
 • Martin Tulis – II.A – kateg. EF-junior
 • Krištof Urban – III.A – kateg. EF-senior
 • Ondrej Polák – IV.A – kateg. EF-senior

Súťaž mladých onkológov

 • Matúš Mlynár, Ivo Zálešák (I.B)- 3 miesto v kategórii stredných škôl

Biologická olympiáda

 • Matúš Mlynár (I.B)- 1. miesto v kategórii B, projektovej časti

Veda očami mladých

 • 1. miesto: Projekt Hyperurikémia a jej tajomstvo- Matúš Mlynár, Flóra Schvikkerová, Lukáš Imrich Major, Sabina Fruhaufová (I.B)
 • 3. miesto: Projekt Expozícia chemickým látkam v pracovnom prostredí ako rizikový faktor vzniku malígnych a benígnych nádorov kože- Ivo Zálešák, Jakub Chylo (I.B), Eva Tomečková (I.A)