Dotazník pri nástupe do školy 2020/2021 pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov

Vyhlásenie zákonných zástupcov alebo plnoletých žiakov o bezinfekčnosti