Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022 – výsledky, kritériá

1. termín 1. kolo – 05. 05. 2021 – bilingválny odbor

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 05. 05. 2021 nájdete TU

1.termín 1. kolo – 03. 05. 2021

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 03. 05. 2021 nájdete TU

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium

pre študijný odbor 3918 M 03 Technické lýceum – bilingválne štúdium 5-ročné nájdete TU

pre študijné odbory:

  • 2840 M 00 biotechnológia a farmakológia,
  • 2847 M 00 technológia kozmetiky a chemických liečiv,
  • 3918 M 00 technické lýceum – 4-ročné,
  • 2860 K 00 chemik operátor

nájdete TU