Školenie pre učiteľov chémie

12. máj 2016

Keď sa spoja sily:

  • Stredná odborná škola chemická v Bratislave,
  • Metodicko-pedagogické centrum a
  • organizátor – Európske Lýceum

 

Dňa 12. mája 2016 sa uskutočnilo historicky prvé Školenie o nebezpečných chemických faktoroch pre učiteľov chémie. Úspešní absolventi si prevzali Certifikát.

Prosíme záujemcov, aby nás kontaktovali na adrese: bartal@sosch.sk, alebo mikulas.bartal@gmail.com.

Dátumy ďalších školení budeme včas záujemcom oznamovať.