Kritériá pre prijímacie konanie na šk. rok 2023/2024 – 2. kolo

Nevzali Vás na strednú školu? Neváhajte a podajte si prihlášku na štúdium do zatiaľ kapacitne nenaplnených študijných odborov. Všetky odbory končia maturitnou skúškou.

Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 20. júna 2023. Záujemcom o štúdium, ktorí si podali prihlášku, zašleme pozvánku s pokynmi.

Kritériá nájdete TU

Výsledky prijímacieho konania – 1. kolo

Výsledky prijímacieho konania na šk. rok 2023/2024 nájdete TU

Kritériá pre prijímacie konanie na šk. rok 2023/2024 1. kolo

do študijných odborov (4-ročné štúdium končí maturitnou skúškou):

 • 2840 M biotechnológia a farmakológia
 • 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
 • 2849 M kontrolné analytické metódy
 • 2860 K chemik operátor

nájdete TU

pre študijný odbor 3918 M 03 Technické lýceum – bilingválne štúdium 5-ročné 

nájdete TU

Dôležité INFORMÁCIE k prijímaciemu konaniu nájdete TU

Prípravné kurzy na prijímacie pohovory

do študijných odborov:

 • 2840 M biotechnológia a farmakológia
 • 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
 • 2849 M kontrolné analytické metódy
 • 2860 K chemik operátor

z MATEMATIKY sa uskutočnia v dňoch:

 • 14. 02. 2023
 • 14. 03. 2023
 • 11. 04. 2023

v čase od 15, 45 – 16,30 hod. – online

zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

 • 13. 02. 2023
 • 06. 03. 2023
 • 12. 04. 2023

v čase od 16.00 – 16,40 hod. – online

Spôsob prihlásenia:

Prihláste elektronicky cez nasledovný link: https://forms.gle/bFvwyqo9E3KJXjPp9

do študijného odboru:

 • 3918 M technické lýceum – bilingválne štúdium – 5. ročné pre žiakov 8. aj 9. ročníka

z MATEMATIKY sa uskutočnia v dňoch:

 • 28. 02. 2023
 • 28. 03. 2023
 • 25. 04. 2023

v čase od 15, 45 – 16,30 hod. – online

zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

 • 27. 02. 2023
 • 20. 03. 2023
 • 26. 04. 2023

v čase od 16.00 – 16,40 hod. – online

Spôsob prihlásenia:

Prihláste sa elektronicky cez nasledovný link: https://forms.gle/Bxx8RXyeBhPXe3699