Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2022/2023 2. kolo

pre bilingválne štúdium 5-ročné nájdete TU

  • študijný odbor 3918 M 03 Technické lýceum

pre 4 – ročné nebilingválne študijné odbory nájdete TU

  • 2840 M 00 biotechnológia a farmakológia,
  • 2847 M 00 technológia kozmetiky a chemických liečiv,
  • 3918 M 00 technické lýceum – 4-ročné,
  • 2860 K 00 chemik operátor

Výsledky úspešnosti prijímacích skúšok zo dňa 09. 05. 2022 a 11. 05. 2022

Výsledky nájdete TU

Výsledky úspešnosti prijímacích skúšok zo dňa 04. 05. 2022

Výsledky nájdete TU

Výsledky úspešnosti prijímacích skúšok zo dňa 02. 05. 2022

Výsledky nájdete TU

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2022/2023 1. kolo

pre študijný odbor 3918 M 03 Technické lýceum – bilingválne štúdium 5-ročné nájdete TU

pre 4 – ročné nebilingválne študijné odbory:

  • 2840 M 00 biotechnológia a farmakológia,
  • 2847 M 00 technológia kozmetiky a chemických liečiv,
  • 3918 M 00 technické lýceum – 4-ročné,
  • 2860 K 00 chemik operátor

nájdete TU