ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE

sk-ch1

Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

VIDEO

Číslo: 7F-07864.01

Typ: ŠIOV, spolufinancovaný zo zdrojov ES

Termín: 27.01.2012 – 31.03.2016

Web: http://podpormeremesla.eu/

Žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Partner: EHB – Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung

Cieľ: Vytvoriť systém prepojenia a spolupráce stredných odborných škôl a trhu práce založený na adekvátnych vzdelávacích programoch, pripravených učiteľoch a spolupráci a propagácii škôl, zamestnávateľov a profesijných a stavovských organizácií. SOŠ chemická je súčasťou cieľovej skupiny 10 škôl, pre ktoré sa projekt má realizovať.

Pracovné stretnutie hlavných koordinátorov švajčiarko-slovenského projektu

V piatok, 16. 10. 2015 sa na našej škole konalo pracovné stretnutie hlavných koordinátorov švajčiarsko-slovenského projektu za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky p. Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie Stéphanom Rossinim, jeho Excelencie – veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie A. Wittwera, ako aj zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja – predsedu Pavla Freša, riaditeľa odboru propagácie Petra Húsku, riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu Romana Csabaya, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ivana Stankovského, zástupcov zamestnávateľov – p. Trebatickej  a mnoho ďalších významných hostí.

Pracovné stretnutie sa nieslo v duchu hodnotenia a výsledkov aktivít projektu a jeho prínosu z hľadiska uplatnenia absolventov na trhu práce a zavádzania systému duálneho vzdelávania do praxe.

Viac informácií nájdete TU

Návšteva švajčiarskej delegácie na našej škole

V utorok, 14. 04. 2015 navštívila našu školu švajčiarska delegácia na čele s jeho Excelenciou veľvyslancom p. A. Wittwerom v sprievode zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Úvod stretnutia bol venovaný prehliadke duálnych pracovísk spoločnosti Slovnaft, a.s. a následne program pokračoval aj za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva SR PhDr. R. Kanovskej v zmysle bohatej diskusie o posilnení duálneho vzdelávania v Slovenskej republike ako aj budúcej spolupráce s predstaviteľmi Švajčiarskej konfederácie. Stretnutie bolo ukončené prehliadkou školy.

SOŠ chemická je jednou z desiatich škôl Slovenska, ktorá je zapojená do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Projekt má za cieľ posilniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami a prispôsobiť učebné osnovy požiadavkám zamestnávateľov.