V predchádzajúcom školskom roku dosiahli žiaci našej školy mimoriadne úspechy v medzinárodných aj národných súťažiach. Ohlasy na ich práce na celosvetových konferenciách boli vysoko pozitívne. Za reprezentáciu školy, ako aj Slovenskej republiky na súťažiach, vedeckých konferenciách, Festivaloch vedy a techniky a ďalších podujatiach boli oceňovaní: prezidentom Slovenskej republiky – p. Andrejom Kiskom, odborníkmi z vedeckej, pedagogickej a odbornej verejnosti.
GRATULUJEME A ĎAKUJEME

Úspechy našich žiakov nájdete TU