2846 Q procesný špecialista v chemickom a farmaceutickom priemysle.

SOŠ chemická otvorila k 01. 09. 2018 nový študijný odbor vyššieho odborného vzdelávania – 2846 Q procesný špecialista v chemickom a farmaceutickom priemysle.

  • 3-ročné vyššie odborné štúdium:  Potrebné dokumenty nájdete TU
  • 2- ročné vyššie odborné štúdium: Potrebné dokumenty nájdete TU