JUVYR 2016 – hlavná cena je DOMA

V dňoch – 10. – 11. novembra 2016 sa v priestoroch Incheby v Bratislave uskutočnil v poradí 25. ročník celoslovenského podujatia JUVYR. Hlavným organizátorom a odborným gestorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý tento rok oslavuje 25. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti bola naša škola slávnostne ocenené za aktívnu dlhoročnú účasť na podujatiach tejto organizácie celých 25 rokov.

V hlavnej súťaži – Najkreatívnejšie pracovisko JUVYR-u 2016 sme sa umiestnili na 1. mieste, čím hlavná cena poputovala do zbierky našich víťazných pohárov na SOŠ chemickú.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, veľká vďaka patrí nášmu partnerovi – akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a. s., za podporu, sponzorské dary a aktívnu spoluprácu.

TEŠÍME SA NA ĎALŠÍ ROČNÍK 🙂