Prednáška o M. C. Sklodowskej

Naši žiaci sa 17. septembra 2015 zúčastnili prednášky o Marie Curie-Sklodowskej, ktorá sa uskutočnila v rámci cyklu prednášok Veľké osobnosti vedy v dejinách ľudstva. Prednášku o živote a diele významnej poľskej vedkyne, nositeľky Nobelovej ceny, zorganizovalo Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO. Prednášala Viktória Búdová z kultúrnej asociácie Nová Akropolis. Keďže máme v motte školy výrok Marie Curie „Ničoho v živote sa netreba báť, treba len všetkému porozumieť.“, táto prednáška im pomohla odhaliť zaujímavé fakty z jej života. 12030804_827825814000570_2002088336_n