Streda s molekulárnou biomedicínou

Žiaci 3. ročníka sa stretli s vedecko-výskumnými pracovníkmi Ústavu Molekulárnej Biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorí vo viacerých kratších prednáškach prezentovali, ako sa intenzívne menia rôzne aspekty medicíny vďaka novým poznatkom a inováciám v molekulárnej biológii a genetike.

Nanormálny svet

V Centre vedecko-technických informácií SR si tiež prezreli výstavu: Nanotechnológie, ktorá sa stáva príspevkom vedy a výskumu k poznaniu a k možnostiam ich využitia v oblasti nanomateriálov. Kolekcia plagátov sa venovala histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti nanotechnológií a súčasnej nanodiagnostike.