Stredoškolská odborná činnosť 2015

Stredoškolská odborná činnosť – krajské kolo

Výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti žiakov SOŠCH

  • Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo: v Bratislave  dňa:           31. marca 2015
  • Počet žiakov zúčastnených na SOČ za SOŠCH:                  5 žiakov

 

PRÁCA č. 1 

  • Autorky: Labudová Veronika, Adamkovičová Katarína – žiačky IV. A triedy; pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
  • Téma: Vývoj a testovanie enzýmovej metódy na rýchle a jednoduché stanovenie glyfozátu v životnom prostredí – 3. MIESTO 

 

PRÁCA č. 2

  • Autor: Marián Pevný – žiak I. B triedy, pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
  • Téma: Inovácia tenkovrstvovej chromatografickej metódy na stanovenie kryptofixu 2.2.2 Rádiofarmaku 18 F-FDG – 1. MIESTO (postupuje do celorepublikového kola)

 

PRÁCA č. 3

  • Autor: Daniel Krchňák žiak II.A triedy, pedagogický konzultant: Ing. Krascsenits Zoltán
  • Téma: Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie – 1. MIESTO (postupuje do celorepublikového kola)

 

PRÁCA č. 4

  • Autor: Denisa Horváthová žačka II. B, pedagogický konzultant: Mikuláš Bartal
  • Téma: Skúmanie sorbcie a desorbcie medi v banských odpadoch. Práca bola ocenená mimoriadnou cenou poroty za riešenie závažného environmentálneho problému

 

GRATULUJEME a všetkým postupujúcim do celoštátneho kola prajeme mnoho úspechov!