Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV – exkurzia

Ako vzniká nový liek? Odpoveď na túto otázku sme dostali na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.

Vzrušujúcou cestou vývoja nových liekov plnou záhad, žiadúcich či nežiadúcich vedľajších účinkov, víťazstiev či sklamaní nás previedli odborníci na danú problematiku.