Ústav experimentálnej onkológie, SAV – exkurzia

Žiaci IV.A TKL a II.B TKL navštívili Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied pod záštitou Nadácie výskumu rakoviny.

V rámci prvého bloku v prednáškovej sále odzneli zaujímavé prednášky s onkologickou a genetickou témou. V druhom bloku boli pre študentov pripravené interaktívne aktivity, pri ktorých  nadobudli nové poznatky z praktického života, ale aj napriek závažnosti danej problematiky sa zabavili sa a vyhrali zaujímavé ceny.

Počas dňa ich sprevádzali vedci z Ústavu experimentálnej onkológie známi z prednášok organizovaných každoročne aj na našej škole v rámci akcie Vedecké dielne – onkológia. Ďakujeme.