2015/2016

Maratón písania listov

Dňa 14. 12. 2015 sa v SOŠ chemickej v Bratislave uskutočnil Maratón písania listov. Aktivitu  organizovali žiačky a žiaci z II. A a  III. A, ktorí sú zapojení do projektov Amnesty International Môj svet – moje práva a Fair Play.

Vybrali si 4 prípady porušovania ľudských práv a tieto chcú v Maratóne podporiť. Písali sme listy predsedom vlády, prezidentom, kráľom, aby sme na nich apelovali, že nesúhlasíme s ich postojom a prístupom k týmto ľuďom a žiadame ich o nápravu a dodržiavanie ľudských práv.

Všetky žiačky a žiaci boli s prípadmi oboznámení v týždni od 7. 12. do 11. 12. 2015 na OBN a iných hodinách.

Štyria  dobrovoľníci z II. A a III. A predstavili jednotlivé prípady a vyzvali spolužiakov, aby sa na Maratóne aktívne zúčastnili.  Na nástenkách na druhom poschodí a na iných miestach v škole boli propagačné materiály, ktoré si všetci mohli  prezrieť a oboznámiť sa tak s jednotlivými prípadmi.

Na hodinách ANJ vyučujúce prebrali so  žiakmi listy v angličtine, ktoré sa podpisovali. Skupina  dobrovoľníkov vypisovala adresy na obálky. Tento rok sme prekonali vlaňajších 250 listov, za ktoré sme dostali od Amnesty International  poďakovanie ako najlepšia zapojená organizácia. Náš tohtoročný rekord je 286 listov.

Na našom  podujatí sa zúčastnili aj koordinátori a lektori projektu Fair Play z AMNESTY  INTERNATIONAL.

Fair Play

Dnes sa v rámci projektu Fair play pod hlavičkou Amnesty International konala 2. živá knižnica v našej škole. Mali sme „vypožičané“ 4 knihy – Venus Jahanpour (imigrantka z Iránu, bahájka), Vojkuvka Evžen (telesne hendikepovaný bezdomovec z Ostravy), Edo Mezzei(homosexuál z Bratislavy) a Azim Fahradi (imigrant z Afganistanu). 
Bolo to veľmi zaujímavé podujatie. Študenti II.A veľmi dobre reprezentovali školu a preukázali svoj záujem o problematiku ľudských práv a tolerantnosť. Všetci sa u nás dobre cítili a strávili sme pekné dopoludnie.

Môj svet – moje práva

Naša škola sa po veľmi úspešnej účasti v Maratóne písania listov 2014 stala súčasťou nového projektu Amnesty International Slovensko, ktorý neformálnou a participatívnou metódou vzdeláva mladých ľudí k ľudským právam.

Amnesty International sa dlhodobo venuje neformálnemu ľudskoprávnemu vzdelávaniu študentov a študentiek na školách a v septembri 2014 im bol z Finančného mechanizmu EHP podporený vzdelávací projekt „Môj svet moje práva“. Jeho cieľom je zvýšiť porozumenie o ochrane ľudských práv, zlepšiť  zručnosti na formovanie postojov a názorov k menšinám a inakosti a zároveň motivovať mladých ľudí k občianskemu aktivizmu.

Projekt trvá do konca roka 2015 a je rozdelený do dvoch fáz:

  1. 4 workshopy na vybraných základných a stredných školách (február – máj), ktoré budú zavŕšené esejistickou súťažou,
  2. aktivizácia mladých ľudí  v školách (september – december)

Naša škola si vybrala z ponuky 8 metodických listov štyri podľa preferencií žiakov. Každý workshop trvá 45 minút, aby korešpondoval s dĺžkou vyučovacej hodiny.

Aktivít sa zúčastní trieda II. A.

Na základe informácii, ktoré žiaci získajú si trieda na konci roku sama zorganizuje maratón písania listov alebo inú akciu a tým pomôže šíriť dodržiavanie ľudských práv.

V prípade záujmu Amnesty International zorganizuje živú knižnicu.

Témy workshopov:
  • právo na slobodu prejavu
  • právo na informácie a súkromie
  • otroctvo a detské nútené práce
  • spravodlivý súdny proces a mučenie

FOTOGALÉRIA

Živá knižnica

Dňa 12.5.2015 sme v rámci projektu Amnesty International Môj svet – moje práva zažili Živú knižnicu. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie. Prišlo k nám do školy 5 knižiek – živých ľudí, ktorí rozprávali svoj životný príbeh a s ním spojené trápenie: Azim – utečenec z Afganistanu, Maťo  – telesne postihnutý fotograf (nemá ruky), Edo – gay, Natalka – rómska tanečnica z Tanca snov, Marek – úspešný Róm.

Keď upadla prvotná tréma, rozbehla sa živá, emotívna, podnetná diskusia

V júni sa bude konať ešte jedno stretnutie o rozvojovej pomoci v Keni a v septembri budeme pokračovať esejistickou súťažou, mobilizačným workshopom a Maratónom písania listov sa to ukončí.

FOTOGALÉRIA