Osvienčim

Vidieť aj vnímať históriu sme mohli počas exkurzie k našim severným susedom, kde počas 2. svetovej vojny v Osvienčime zahynulo vyše milión ľudí. Koncentračný tábor je našťastie minulosťou, na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť. FOTOGALÉRIA

Read more

Krimichémia

Krimichémia Do projektu, ktorý od roku 2009 organizuje SOŠ chemická vo Vlčom hrdle s partnerskou podporou SLOVNAFTU, sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl. Na pozadí kriminálnej zápletky riešia žiaci rôzne chemické úlohy. Laboratórna časť prebieha v škole a finále spolu so slávnostným vyhodnotením zasa v Slovnafte. Pre všetkých účastníkov je pripravená…

Read more

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 1/2022 Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na účel opravy kanalizácie – viď výzva a príloha 1. Verejné obstarávanie 5/2021 Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na služby spojené s technickým vybavením dvoch laboratórií.Predpokladaná hodnota zákazky je 33 115,00 € bez DPH.Dátum predloženia…

Read more

2018/2019

Plán súťaží v šk. roku 2018/2019 Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží sa nachádza na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Terminovnik-POPS.alej MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 23/2017 o súťažiach s platnosťou od 1.6.2017. https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Smernica.alej Plán súťaží v jednotlivých predmetových komisiách nájdete TU

Read more

Odborná prax, odborný výcvik

Odborná prax a odborný výcvik Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach nasledovne:   Biotechnológia a farmakológia, Technológia kozmetiky a chemických liečiv dvojtýždňová súvislá odborná prax v III. ročníku realizovaná na odborných pracoviskách, fakultách, lekárňach, výskumných ústavoch.   Chemik operátor: I. ročník – odborný výcvik v chemických laboratóriách na škole – 1 deň II….

Read more

šk. rok 2016/2017

Športové aktivity a súťaže Kondíciu, fyzický pohyb aj zdravú súťaživosť rozvíjame v športovom duchu aj v rôznych športových aktivitách a súťažiach v rámci školských, okresných aj krajských kôl. stolnom tenise, florbale, futsale (Bratislavská futsalová liga o Pohár župana), šachu, v duchu: „Dôležité nie je vyhrať, ale hrať FAIR-PLAY.“

Read more

DOD 2016/2017

DOD – šk. rok 2016/2017 09. november 2016 Návštevníci DOD a zároveň záujemcovia o štúdium na našej škole si naozaj mohli prísť na svoje: v chémii dotykom – či už pri príprave a analýze farmaceutických prípravkov a kozmetiky, biochemických analýzach, mikrobiológii v praxi, izolácii prírodných látok, alebo ekonomický hrách. Toto všetko sme si s Vami…

Read more

2015/2016

Maratón písania listov Dňa 14. 12. 2015 sa v SOŠ chemickej v Bratislave uskutočnil Maratón písania listov. Aktivitu  organizovali žiačky a žiaci z II. A a  III. A, ktorí sú zapojení do projektov Amnesty International Môj svet – moje práva a Fair Play. Vybrali si 4 prípady porušovania ľudských práv a tieto chcú v Maratóne podporiť. Písali sme listy predsedom vlády, prezidentom, kráľom,…

Read more

2016/2017

AMNESTY INTERNATIONAL – „Fair Play“   1. stretnutie „Môj svet – moje práva“ V pondelok 24.10.2016 sa uskutočnilo 1. stretnutie projektu Amnesty International Fair play. Zúčastnili sa ho triedy I.A a II.A. Lektori mali pripravený zaujímavý program, v ktorom  žiaci získali informácie, o čom je projekt Fair play, diskutovali o ľudských právach a v neposlednom…

Read more