Návšteva vo firme Bayer, s. r. o.,

10. 2. 2016 sme mali možnosť v bratislavskom sídle firmy Bayer absolvovať zaujímavý workshop.  V rámci stretnutia sme porovnávali rôzne typy životopisov, dostali zhodnotenie svojich vlastných životopisov, ďalej si vyskúšali úlohu personalistov pri hodnotení modelového pracovného pohovoru a pár odvážlivcov si na vlastnej koži skúsilo prijímací pohovor s personalistom. Stretnutím nás sprevádzal lektor personálneho poradenstva spoločne so zamestnankyňou personálneho oddelenia firmy Bayer.