Deň otvorených dverí

Dni otvorených dverí sa na našej škole konajú pravidelne v každom školskom roku a tento deň sa stáva aj pre nás tradíciou. Každý rok vítame v priestoroch našej školy stovky návštevníkov a úprimne sa z ich návštevy tešíme.

Naši žiaci predvádzajú sériu zaujímavých pokusov v chemických laboratóriách z anorganickej, organickej, analytickej, biotechnilogickej a farmakologickej aj biochemickej oblasti. Okrem súťaží a rozhovorov čaká našich návštevníkov malé občerstvenie v miestnostiach určených na príjemné posedenie, v kruhu našich žiakov, učiteľov, ktorí radi poskytnú odpovede na otázky ohľadne štúdia v jednotlivých študijných zameraniach a odboroch, benefity, ako aj možnosti uplatnenia v praxi.

Tradíciou sa stáva, že sa našich dní otvorených dverí zúčastňujú aj zástupcovia zamestnávateľov : Slovnaft, a. s., Boge Elastmestall, Slovakia, a.s., pre ktorých pripravujeme cielene budúcich zamestnancov.

DOD 2016/2017

DOD 2015/2016