MePoTe

Projekt sa zameral na vyvíjanie dôslednosti žiakov pri laboratórnych prácach. Pri analýze vzorky vo viacerých školách dochádza k rozptylu výsledkov analýzy. Výhercami sa stali členovia tímov s najpresnejšími výsledkami.