Pracovný workshop s učiteľmi ZŠ a výchovnými poradcami

V príjemnej pracovnej atmosfére sme sa opäť stretli s našimi kolegami, partnermi aj priateľmi v priestoroch školy, aby sme sa oboznámili s plánovanými aktivitami na tento školský rok, a zároveň vyhodnotili úspechy a výsledky spolupráce v predchádzajúcom školskom roku. S úlohami D-kategórie chemickej olympiády a novou súťažou – „Objavujeme čaro chémie“ – nás oboznámila p. Vicenová, o zaujímavých praktických činnostiach v detskom laboratóriu spoločnosti Kids Lab informovala p. Tajblíková. P

rofesionálne zameranie a inovatívne moderné zameranie školy predstavili p. Loffayová – riaditeľka školy, p. Dömötörová – projektová koordinátorka, p. Lišková – zástupkyňa RŠ. O duálnom vzdelávaní a informoval p. Bartal – koordinátor environmentálnej výchovy a evironmentálnych súťaží…