Veda má budúcnosť – záverečná konferencia

Hlavnou náplňou konferencie bola prezentácia študentských projektov na podporu vedy. Študenti predstavili celkom päť projektov na podporu vedy pred porotou tvorenou zástupcami spoločností BayerSlovenskej akadémie vied a organizácie AISIS.

Porota následne zhodnotila predložené návrhy a rozdelila odmenu vo výške 1.000 eur pre najzaujímavejšie návrhy. Vzhľadom k vysokej úrovni predstavených príspevkov sa nakoniec porota rozhodla ohodnotiť všetkých päť predstavených projektov.

Umiestnenie

  1. miesto Súkromná stredná odborná škola veterinárna,
  2. miesto Stredná odborná škola chemická,
  3. miesto Gymnázium L. Sáru.

Tím z Gymnázia Ladislava Sáru navyše dostal cenu verejnosti 200 eur.

FOTOGALÉRIA