Workshop

WORKSHOP s výchovnými poradcami, učiteľmi ZŠ a zamestnávateľmi

Stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl realizuje SOŠ chemická už 10 rokov, ale ten dnešný – jubilejný – bol skutočne výnimočný. Bol ukážkou priameho prepojenia strednej odbornej školy so zamestnávateľom. Naši dvaja veľkí partneri – Slovnaft, a. s., a BOGE Elastmetall Slovensko, a. s., prezentovali priamo všetky možnosti a výrazné benefity pre našich budúcich žiakov, ako aj garanciu zamestnania pre našich budúcich absolventov.

Tešíme sa našej úspešnej a progresívnej spolupráci s obomi spoločnosťami.

Ďakujeme všetkým zúčastneným. 🙂