Odborná prax, odborný výcvik

Odborná prax a odborný výcvik

Odborná prax žiakov školy sa realizuje v jednotlivých študijných zameraniach nasledovne:

 

Biotechnológia a farmakológia, Technológia kozmetiky a chemických liečiv

  • dvojtýždňová súvislá odborná prax v III. ročníku realizovaná na odborných pracoviskách, fakultách, lekárňach, výskumných ústavoch.

 

Chemik operátor:

  • I. ročník – odborný výcvik v chemických laboratóriách na škole – 1 deň
  • II. ročník – odborný výcvik v chemických laboratóriách na škole – 2 dni
  • III. ročník – 1 deň v týždni v prevádzkach v Slovnaft, a. s., 1 deň v chemických laboratóriách na škole
  • IV. ročník – 2 dni v týždni v prevádzkach v Slovnaft, a. s.,