Športové súťaže a aktivity

Športové súťaže a aktivity            IMG_6814

Pretláčanie rukov – športová súťaž

Naši žiaci dosiahli v súťaži výborné výsledky.

Školská olympiáda

Dňa 03. 10. 2014 v rámci športových aktivít sa konala školská olympiáda, ktorej sa zúčastnili všetky triedy.
Súťažné kategórie:
  1. Florbal
  2. Stolný tenis
  3. Ľahká atletika