Výsledky príjímacích skúšok zo dňa 11. 05. 2015

Výsledky prijímacích skúšok v prvom kole po 1., aj 2. termíne

Výsledky prijímacích skúšok po 1. aj 2. termíne 1. kola nájdete TU