Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 2/2019

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho a snowboardového výchovno-výcvikového kurzu pre školský rok 2019/2020.
Predpokladaná hodnota zákazky je 7 050,00 EUR s DPH.
Dátum predloženia cenovej ponuky je do 15. 11. 2019 do 12:00 hod.
Záujemcov žiadame o vyplnenie dokumentov – viď VÝZVA a PRÍLOHY.

Verejné obstarávanie 1/2019

Vzhľadom k nedostatočnému počtu záujemcov na revíziu elektrických zariadení v roku 2018, Stredná odborná škola chemická podáva novú výzvu na revíziu elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe.

Verejné obstarávanie 2/2018

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na zabezpečenie a organizáciu Lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu pre školský rok 2018/2019.
Záujemcov žiadame o vyplnenie dokumentov v prílohe.

Verejné obstarávanie 1/2018

Stredná odborná škola chemická podáva výzvu na revíziu elektroinštalácie bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe.