Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 1/2019

Vzhľadom k nedostatočnému počtu záujemcov na revíziu elektrických zariadení v roku 2018, Stredná odborná škola chemická podáva novú výzvu na revíziu elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe.

Verejné obstarávanie 2/2018

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje Verejné obstarávanie na zabezpečenie a organizáciu Lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu pre školský rok 2018/2019.
Záujemcov žiadame o vyplnenie dokumentov v prílohe.

Verejné obstarávanie 1/2018

Stredná odborná škola chemická podáva výzvu na revíziu elektroinštalácie bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe.