Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 1/2018

Stredná odborná škola chemická podáva výzvu na revíziu elektroinštalácie bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe.