VEKTOR

VEKTOR

vektor_169x169

VEKTOR je program určený pre žiakov vybraných stredných odborných škôl, ktorí majú záujem už počas štúdia získať praktické skúsenosti a pripraviť sa na prácu v niektorej zo spoločností Skupiny SLOVNAFT. Do programu sa môžu prihlásiť žiaci 1., 2. a 3. ročníka štúdia. V druhom ročníku máme momentálne zapojených už 18 žiakov stredných odborných škôl.

 

 

 

Čo ti program VEKTOR ponúka?

 • Štipendium za dobrý prospech
 • Bezplatné ubytovanie na internáte vo Vlčom hrdle pre odbor Chemik operátor
 • Odborný výcvik v rafinérii
 • Stravné lístky za každý deň výcviku
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky
 • Možnosť prepojenia teoretických poznatkov zo školy s praktickými skúsenosťami pod vedením skúsených odborníkov
 • Príležitosť pracovať po skončení školy v Slovnafte po dobu 12 mesiacov s možnosťou ďalšieho zamestnania

 

Kto sa môže do programu VEKTOR prihlásiť?

Do programu sa môžu prihlásiť žiaci vybraných škôl a odborov, medzi ktorými sú v školskom roku 2016/2017 zaradené nasledovné:

 • SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava
  • Odbor: Chemik operátor – technológ palív a biopalív
 • SOŠ elektrotechnická, Rybničná, Bratislava
  • Odbor: Mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika
  • Odbor: Mechanik elektrotechnik – automatizačná technika

 

Spoločnosti Skupiny SLOVNAFT, ktoré participujú na programe v školskom roku 2015/2016:

 • SLOVNAFT, a.s.
 • SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.

 

Aké sú kritéria výberu?

 • Prospech
 • Správanie
 • Dochádzka
 • Hodnotenie školy
 • Motivačný list
 • Reprezentácia školy, mimoškolské aktivity.

 

Aká je výška štipendia?

Výška štipendia závisí od ročníka v ktorom študuješ (sumy sú uvádzané brutto):

 • 2. ročník – 24 EUR/mesiac
 • 3. ročník – 35 EUR/mesiac
 • 4. ročník – 47 EUR/mesiac

 

Ako sa prihlásiť do programu VEKTOR?

V prípade záujmu o zaradenie do programu, je potrebné do 30.04.2016 poštou zaslať vyplnené, vytlačené a podpísané nasledovné dokumenty:

 

Adresa pre zasielanie žiadostí a príloh:

Lucia Polcová
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese vektor@slovnaft.sk