VEKTOR

VEKTOR VEKTOR je program určený pre žiakov vybraných stredných odborných škôl, ktorí majú záujem už počas štúdia získať praktické skúsenosti a pripraviť sa na prácu v niektorej zo spoločností Skupiny SLOVNAFT. Do programu sa môžu prihlásiť žiaci 1., 2. a 3. ročníka štúdia. V druhom ročníku máme momentálne zapojených už 18 žiakov stredných odborných škôl.  …

Read more

Veda má budúcnosť

Veda má budúcnosť Záverečná konferencia Dňa 4. 6. 2015 sa uskutočnila záverečná konferencia na pôde Slovenskej akadémie vied, ktorej sa zúčastnili zástupcovia z piatich bratislavských škôl zapojených v programe Veda má budúcnosť. Hlavnou náplňou konferencie bola prezentácia študentských projektov na podporu vedy. Študenti predstavili celkom päť projektov na podporu vedy pred porotou tvorenou zástupcami spoločností Bayer, Slovenskej…

Read more

Športové súťaže a aktivity

Športové súťaže a aktivity             Pretláčanie rukov – športová súťaž Naši žiaci dosiahli v súťaži výborné výsledky.   Školská olympiáda Dňa 03. 10. 2014 v rámci športových aktivít sa konala školská olympiáda, ktorej sa zúčastnili všetky triedy. Súťažné kategórie: Florbal Stolný tenis Ľahká atletika   Účelové cvičenie      …

Read more

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 1/2018 Stredná odborná škola chemická podáva výzvu na revíziu elektroinštalácie bleskozvodov a elektrických spotrebičov. Žiadame záujemcov o vyplnenie dokumentov v prílohe. Výzva na predloženie cenovej ponuky Prieskum trhu – formulár 

Read more

Občianske združenie

Občianske združenie PRO CHEMIA NOBEL DAROVANIE 2 % z dani z príjmov Vážení rodičia, partneri a priatelia našej školy, dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s prosbou o poukázanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov na naše Občianske združenie „PRO CHEMIA NOBEL“ – IČO 30811732. Finančné prostriedky Občianskeho združenia využívame na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,…

Read more